Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилей

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница


Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 27.1.2020
Променен17.12.2020

Биография
Михаил Константинов Бушев
(1936 – 12.12.2019)Професионален опит:

Избран е за доцент в Лаборатория по физика на ниските температури на Института по физика на твърдото тяло при Българската академия на науките

Доц. Михаил Бушев е бил член на Управителния съвет на Съюза на физиците в България и дългогодишен редактор на списанието Светът на физиката

Публикации:

 1. М. Бушев, Синергетика, хаос, ред и самоорганизация, Унив. изд., София (1992) стр. 272

 2. М. Бушев, Хаосът на Лапласовият демон, Светът на физиката (3) с. 141; (4) с. 229 (1993)

 3. М. Бушев, Б. Давидков, Квазикристали и още нещо, Светът на физиката (3) 197-211 (1999)

 4. М. Бушев, С. Николова, С. Морозова (прев.), Е. Кругляков, Пладнешки "учени", изд. М. Дринов София (2003)

 5. М. Бушев (прев.), Теория на всичкото, Светът на физиката (4) 391-399 (2005)

 6. М. Бушев, Скалпелът на смеха, Светът на физиката (4) 467-468 (2005)

 7. М. Бушев (прев.), М. Гел-Ман, Кваркът и ягуарът приключения в простото и в сложното, изд. Прометей, София (2006)

 8. М. Бушев (прев), П. Давис, Последните три минути, изд. Прометей, София (2009) стр. 184

 9. М. Бушев, Интегративните науки и трудностите на тяхното интегриране в науката, Светът на физиката (2) 320-327 (2010)

 10. И. Тодоров, М. Бушев, Галилей и Кеплер от средновековието към модерността на ХХ век, Трети национален конгрес по физика, 29 септ - 2 окт (2016)

 11. М. Бушев, Ервин Шрьодингер за физиката на живота, София (2018)

Използвана литература:

 1. In memoriam: Михаил Бушев, Съюза на преводачите в България

Начало