Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница


Мемоари

Създаден7.10.2019
Променен 9.10.2019

Биография
Георги Атанасов Мекишев
(1942 – 29.04.2019)

Роден е в село Дебър

Обучение

Завършва физика в Пловдивския университет (1966)

Доктор по физика на ЛЭТИ (1981)

Професионален опит

Работи в Пловдивския университет (1968–2009)

Научна кариера

Избран е за доцент в Пловдивския университет (1986)

Декан на Физическия факултет при Пловдивския университет (2006)

Научни изследвания

Работи в областта на електретите

Членство в обществени и научни организации:

  1. Съюза на научните работници

  2. Почетен член на Съюза на физиците в България

  3. Член на американското дружество по нанофизика

Публикации:

  1. 5 авторски свидетелства,

  2. 2 сборника със задачи по обща физика

  3. Г. Мекишев, Електрети, БАН, София (2014)

  4. Глава в монографията Trends in Material Science Research (ed. by B.M.Caruta, New York Nova Science Publishers, Inc., 2006, p. 219–244)

  5. Глава в монографията Polypropylene (ed. by F. Dogan,Rijeka, Croatia, In Tech, 2012, p. 161–184)

Използвана литература:

  1. 50 години Пловдивски университет "Паисий Хилендарски, октомври 2011

  2. Основно училище Георги Караславов

Начало