Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилей

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 8.6.2021
Променен 10.6.2021

Биография
Георги Михайлов Младенов
(10.05.1941 - 2020)

БАН конкурс 2015

БАН конкурс 2018

Роден в София

Обучение

Завършва Санк-Петербургския Електротехнически университет (1967)

Доктор на физическите науки (1986) "Физически процеси на взаимодействие на снопове от заредени частици сматериали в електронно-лъчеви и йонно-лъчеви технологии"

Научни изследвания

Работи в областта на физическата електроника

Разработва компютърни програми за моделиране на процесите в електронно оптични системи, които генерират интензивни електрони снопове чрез фазов анализ на електроните в снопа

Показва ролята на йонизацията на парите при взаимодействие на електронни снопове с твърди повърхности

Създава метод за заваряване на дебелостенни метални образци

Разработва електронно-лъчеви инсталации за електронна литография на микроелектронни и наноразмерни структури, за електронно-лъчево заваряване, за топене и рафиниране на метали във вакуум и системи за управлението им

Създава технология за производство на трудно топими чисти метали (платина, тантал, хафний, титан и др.

Разработва получаването на кобалтова сплав за сърдечни протези

Преподавателска дейност Чете лекции по електронни технологии и по нанотехнологии и наноелектроника в комуникациите в Техническия университет в София

Професионален опит

Професор (1987)

Ръководи лаборатория "Физични процеси на електронно-лъчевите технологии" в Института по електроника на Българската академия на науките (1981-2011)

Избран е за член-кореспондент на Българската академия на науките през 2004 година

Основава и ръководи технологичен център по електронно-лъчеви технологии в София (1987-2012)

Участва в организирането на международна конференция по електронно-лъчеви технологии, която се провежда в България от 1985 година през 2 години

Публикации

Използвана литература

  1. In Memoriam

Начало