Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилей

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 15.4.2021
Променен 16.4.2021

Биография
Иван Иванов Желязков
(25.02.1938 – 26.03.2021)

Родена

Професор Иван Желязков е роден в Павликени

Обучение

Завършва специалност физика в Софийския университет през 1961 година

Докторант по физика на плазмата в Института П.Н. Лебедев на Руската академия на науките и в Московския държавен университет М. В. Ломоносов, Русия (1967-1970)

Специализира в Рурския институт в Бохум, Федерална Република Германия като хумболтов стипендиант (1978-1979)

Доктор на физическите науки от 1994 година

Научни изследвания

Проф. Желязков изследва слънчевата плазма

Професионален опит

Работи като доцент в катедрата по радиофизика и електроника на Физическия факултет от 1977 година

Професор в катедрата по физика на плазмата и газовия разряд от 1996 година

Ръководи катедрата по физика в Института за чуждестранни студенти (ИЧС)

Преподавателска дейност:

Въвежда курс по физика на плазмата в Софийския университет от 1979 година

Работи като гост професор в изследователския център в Карлсруе (Германия), в университета Сант Ендрюс в Единбург и Шефилд (Великобритания), във Федералния технологичен университет в Лозана (Швейцария), в Католическия университет в Льовен (Белгия) и в Астрофизическия институт в Потсдам (Германия)

Награди

От Софийския университет получава три награди през 1988, 1998 и 2005 година

Публикации

  1. I. Zhelyazkov, R. Chandra, Kelvin-Helmholtz Instability in Solar Atmospheric Jets (2020)

Използвана литература

  1. in memoriam

Начало

Web