Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилей

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 9.8.2020
Променен 10.8.2020

Биография
Иван Петков Узунов
(11.05.1927 – 15.02.1997)

Обучение

Завършва специалност физика в Софийския университет (1952)

Иван Узунов защитава научната степен доктор на физическите науки D.Sc. (1973)

Научни изследвания:

Защита от радиоактивни лъчения и дозиметрия

Професионален опит

He was асистент в ИСУЛ (1963), и в катедрата по атомна физика на Софийския университет (1966)

Преподавателска дейност

Избран е за доцент и професор (1989) в СУ

Професор Иван Узунов създава първата дозиметрична лаборатория във Физическия факултет на СУ

Чете университетски курсове по "Защита от йонизационни лъчения", "Клинична дозиметрия", "Радиоизотопна диагностика", "Рентгенова физика" и "Радиоактивност" за физици и лекари

Публикации

Използвана литература:

  1. Иван Петков Узунов, in memoriam, Светът на физиката (2) с. 127 (1997)

  2. Л. Спасов, Г. Камишева, Милко Борисов за себе си и другите за него, АИ "Проф. М. Дринов", София, 2008, с. 54, с. 72, с. 245

Начало