Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилей

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България

Мемоари

Създаден: 01.04.2014
Променен: 24.2.2021

Биография
ЙОРДАН НИКОЛОВ СТАМЕНОВ
(1940 – 27.03.2014)


Роден

Чл.-кор. дфн Йордан Стаменов е роден в Бяла Слатина.

Обучение

Завършва ядрена физика в Техническия университет в Дрезден, Германия (1963)

Специализира в Тян Шанската обсерватория в Казахстан като аспирант на Физическия институт "П. Н. Лебедев" към Академията на науките на СССР (ФИАН). Защитава кандидатска дисертация върху "Характеристиките на мюонната компонента на широките атмосферни порои" (1970)

Защитава дисертация за доктор на физическите науки на тема "Изследване на първичното космично лъчение с помощта на широки атмосферни порои" във ФИАН, СССР

Научни изследвания

Научните му интереси са в областта на астрофизиката на свръхвисоките енергии и опазването на околната среда.

Професионален опит

Работи като научен сътрудник в Космическата станция на връх Мусала (1964–1966)

Във ФИАН (СССР) е избран за старши научен сътрудник и ръководи проблемна група (1972–1975)

В Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) при Българската академия на науките (БАН) е научен сътрудник І степен (1976 – 1978), старши научен сътрудник ІІ степен (1980) и ст.н.с. І ст. (1987)

Й. Стаменов е ръководител на тематична група (1982–1986) и на лабораторията по "Астрофизика на свръхвисоките енергии" в ИЯИЯЕ от 1987 година

В ИЯИЯЕ е бил заместник-директор (1989–1993) и директор (1993–2010)

Експертна дейност

Избран е за член-кореспондент на БАН (2004) и за почетен член на Съюза на физиците в България

Публикации

  1. Стаменов, Й., Б. Вачев. Космическата станция на връх Мусала, Следистория, Базова екологична обсерватория “Мусала”, Светът на физиката (4) 349-352 (1999)

Използвана литература:

  1. Некролог от ръководството и сътрудниците на ИЯИЯЕ – БАН

Начало