Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English
Начало
Физици
Документи
Уреди
Книги
Фотографии
Изложби
Литература
Симпозиум
Дарители
Връзки
Новини
Филми
Услуги


МемоариСъздаден: 15.04.2014

Биография
КОЛЮ НАНЧЕВ КАЛАЙДЖИЕВ
(07.09.1940 – 2011)

Роден:

    Д-р Колю Калайджиев е роден в село Ветрен.

Обучение:

    Завършва специалност физика на твърдото тяло в Софийския университет (1964 – 1969).

    Защитава кандидатска дисертация в Пловдивския университет (1977)

Научни изследвания:

    Работи в областта на молекулната спектроскопия.

Професионален опит:

    Работи във Физическия институт на БАН (1969 – 1972); в Пловдивския университет (1972 - 1997).

    Избран е за доцент (1990) и за професор и ръководител на катедрата по експериментална физика (1993) в Пловдивския университет

    Постъпва в Лабораторията по ниски температури и магнетизъм на Института по физика на твърдото тяло - БАН (1997)

Преподавателска дейност:

    Чел е лекционни курсове по "Физика за биолози"; "Експериментална физика с основи на електрониката"; Физика на кондензираната материя; Обща физика

   

Публикации:

 • К. Калайджиев, Дисертация, ПУ, Пловдив, 1977

 • К. Калайджиев и др.Физика за биолози, Пловдив (1979)
 • К. Калайджиеви др., Физика на кондензираната материя, Пловдив (1982)
 • К. Калайджиев и др., Кратко въведение във физиката на твърдото тяло, Пловдив (1986)

  Използвана литература:

  1. Curriculu Vitae, Музей, ИФТТ-БАН, ф. 18, оп. 1, а.е. 62 (2013)

  Начало

  Web