Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилей

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 26.4.2017
Променен10.12.2019

Биография
Климент Петков Брънзалов
(1943 – 2017)


Роден

Доц. д-р Климент Брънзалов е роден в Пловдив.

Обучение 

Учи в Санктпетербургския електротехнически университет в Русия. Дипломира се през 1969 година като инженер физик

Защитава докторат през 1983 година

Научни изследвания

Научните изследвания на доц. Брънзалов са в областта на акустиката, акустоелектрониката и фотоакустиката

Професионален опит

Работи като асистент във Физическия факултет на Софийския университет от 1969 до 1985 година

Избран е за доцент през 1985 година

Ръководи катедрата по физика на твърдото тяло и микроелектрониката от 1997 до 2007 година

Публикации

  1. М. Борисов, Ю. Буров, К. Брънзалов. Физиката на твърдото тяло и развитието на функционалното направление в техническата кибернетика. – ФМС, 15, № 4, 183–203 (1972).

  2. М. Борисов, В. Хинков, К. Брънзалов, Ю. Буров, В. Страшилов. Пиезоелектричен трансформатор с висок коефициент на полезно действие. – В: Акустика’75. Материали на втората национална конференция по акустика, 293–396 (1975).

  3. М. Борисов, Ю. Буров, К. Брънзалов. Оптичен фазов мост за измерване на малки периодични премествания. – В: Трудове на първата национална конференция “Физика – производство”, ч. 1-2, 144-150 (1976)

  4. М. Борисов, Ю. Буров, Л. Спасов, Д. Стоянов, К. Брънзалов, В. Хинков, В. Страшилов, А. Манов. Вълнова микроелектроника – състояние и перспективи у нас. – Физико-математическо списание, 22(2) 97–108 (1979)

  5. М. Борисов, К. Брънзалов, Ю. Буров, Д. Стоянов. Повърхнинни акустични вълни и някои техни приложения, София, Изд. БАН (1980)

Използвана литература
  1. Некролог от Физическия факултет на СУ

Начало