Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилей

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 9.8.2020
Променен 10.8.2020

Биография
Николай Костов Карабашев
(14.03.1908 – 29.12.1976)

Роден в Стара Загора

Обучение

Завършва физика в Софийския университет (1930)

Николай Карабашев е докторант в Гьотингенския университет (1940)

Научни изследвания:

Медицинска физика, физика на ултразвука. Изследва въздействието на ултразвука върху различни видове семена

Професионален опит

Работи като асистент по физика (1931 - 1946) в Софийския университет

Създава катедрата по физика и биофизика в Медицинския факултет на Пловдивския университет

Създава катедрата по физика за медици в Софийския медицински факултет (1947). Работи като професор в нея от 1962-1973, когато е пенсиониран

Бил е началник на отдела за наука и висше образование в Комитета за наука, изкуство и култура (1947-1950)

Избран е за заместник декан и декан на Фармацевтичния факултет и заместник ректор по учебната дейност на Висшия медицински институт в София

Избран е в ръководството на физико-математическата секция на Съюза на научните работници (от 1956), а през 1976 е неин председател

Преподавателска дейност

Избран е за доцент (1946) и професор (1962)

Награди

 1. Народен орден на труда златен

 2. Орден Кирил и Методи І и ІІ степен

 3. Юбилеен медал 25 години народна власт и др

Публикации

  Николай Карабашев е съавтор на доц. Георги Димов в създаването на много учебници по физика за средното училище и на учебник по медицинска физика, претърпял 4 издания през периода (1961-1974)
Използвана литература:

 1. D. Baynov, Nikolay Kostov Karabashev, FMS (2) 1977

 2. P. Lazarova, 80 godini ot rojdenieto na prof. dr. Nikolay Karabashev, Buletin na DPB (4) 26–29 (1988)

 3. Prof. Dr. Nikolay Karabashev, Physika (2) 45–46 (1977)

 4. Prof. Dr. Nikolay Karabashev – osnovatel na katedrata (1908–1976), In: 35 godini katedra po phizika i biophisika 1946–1981 (Jubileen sbornik). Sofia, Medicinska academia, 1983

 5. A. Raev, Nikolay Kostov Karabashev (1908–1976), PMS (2) 175–176 (1977)

 6. Л. Спасов, Г. Камишева, Милко Борисов за себе си и другите за него, АИ "Проф. М. Дринов", София, 2008, с. 54, с. 72, с. 201

Начало