Bulgarian English
 
Начало
Физици
Документи
Уреди
Книги
Фотографии
Изложби
Литература
Симпозиум
Дарители
Връзки
Новини
Филми
Услуги


Институт по физика на твърдото тяло

Създаден: 3 юли 2013 г.
Променен: 19 февруари 2014 г.


Биография
НИКОЛА СТЕФАНОВ НИКОЛОВ
(14.02.1930 – 25.06.2013)


Професионален опит:

    Работи в катедрата по астрономия при Физико-математическия факултет на Софийския университет като асистент от 1953 г.

    Проф. Никола Николов ръководи катедрата по астрономия от 1967 година в продължение на 22 години.

    В Единния център по физика ръководи и Самостоятелната секция по астрономия (днес Институт по астрономия) при БАН (1974 - 1978).

Публикации:

    Има 150 научни публикации, 2 монографии, 15 научно-популярни книги. Участва в написването на учебници по астрономия за средния курс.

 • Н. С. Николов, Каталог криных блеска и показателей цвета цифеид системе UBV, София, 1968

  Използвана литература:

  1. Некролог от катедра "Астрономия" при Физическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

  2. Светът на физиката, кн. 3, 2013, с. 363

  Начало

  Web