Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилей

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 3.7.2013
Променен 30.04.2020

Биография
НИКОЛА СТЕФАНОВ НИКОЛОВ
(14.02.1930 – 25.06.2013)
Професионален опит

Работи в катедрата по астрономия при Физико-математическия факултет на Софийския университет като асистент от 1953 г.

Проф. Никола Николов ръководи катедрата по астрономия от 1967 година в продължение на 22 години (1967–1989)

В Единния център по физика ръководи и Самостоятелната секция по астрономия (днес Институт по астрономия) при БАН (1974–1978)

Публикации

Има 150 научни публикации, 2 монографии, 15 научно-популярни книги. Участва в написването на учебници по астрономия за средния курс.

  1. Н. С. Николов, Каталог криных блеска и показателей цвета цифеид системе UBV, София, 1968

Използвана литература
  1. Некролог от катедра "Астрономия" при Физическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

  2. Светът на физиката (3) с. 363 (2013)

Начало

Web