Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилей

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница


Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 6.10.2022
Променен 7.10.2022

Биография
Пламен Данков
(1955 – 27.12.2020)

Обучение

Завършва физика във Физическия факултет на Софийския университет (1980)

Защитава докторат по радиофизика и физическа електроника (1988)

Професионален опит

Във Физическия факултет на Софийския университет е избран за асистент, доцент и ръководител на катедрата по радиофизика и електроника

Преподавателска дейност

Води университетски курсове по "Основи на радиоелектрониката", "Увод в комуникациите", "Микровълнова и безжична техника", "Университетски микро и нано спътници"

Ръководи магистърски програми по "Безжични мрежи и устройства" и "Аерокосмическо инженерство и комуникации"

Научни изследвания

Изследва с микровълнови методи свойствата на синтетични и биологични материали

Определя характеристиките на микровълнови антени и феритни устройства

Изучава биологичното влияние на микровълните

Разработва сензори за измерване на плазма, микро и нано спътници

Публикации

Има отпечатани над 100 научни публикации, няколко учебника и учебни пособия

Използвана литература
  1. В памет на доц. д-р Пламен Данков, In Memoriam, Светът на физиката (1) 92-93 (2021)

Начало