Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилей

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 8.4.2021
Променен 9.4.2021

Биография
ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ

(27.07.1956 – 16.03.2021)

Роден в Сливен

Обучение

Учи в държавния технически университет в Санкт Петербург (1974-1982)

Защитава кандидатска дисертация на тема "Изследване процеса на взаимодействие на интензивни електронни снопове с метални мишени при електронно лъчево заваряване" в Института по електроника при Българската академия на науките (1983-1987)

От 2009 година доктор на физическите науки след защита на докторска дисертация на тема "Физически процеси и материали при обработка с концентрирани енергетични потоци"

Професионален опит

Работи в Института по електроника при Българската академия на науките като асистент (научен сътрудник ІІІ, ІІ, І степен) (1987-1996)

Избран е за доцент (1997-2012)

Професор, ръководител на лаборатория Физични технологии (2012)

Заместник директор (2016-2020) и директор на Института по електроника при БАН (2020-2021)

Научно-приложни резултати Електронно-лъчеви и плазмени технологии за обработка на метали и синтез на метални съединения, технология за електронно-лъчево заваряване на хидроразпределители, неръждаема стомана и мед

Преподавателска дейност

Чете курс по Вакуумна техника и технологии в Техническия университет в София

Гост професор на Лисабонския технически университет (Португалия) и в Центъра за ядрени изследвания Мол (Белгия)

Публикации

Използвана литература

  1. Некролог

Начало