Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилей

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 25.8.2020
Променен 8.9.2020

Биография
Петко Михайлов Праматаров
(1945 – 05.08.2020)

Обучение

Научни изследвания

Професионален опит

Работи в Института по физика на твърдото тяло при БАН

Публикации

  1. P. Pramatarov, M. Stefanova, A. Kudryavtsev, Method and ionization detector for analysis of impurities in gases, Patent 66623, Int. Cl. G 01 N 27/62 (2006.01)

Използвана литература

  1. Института по физика на твърдото тяло - БАН, некролог

Начало