Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилей

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 8.12.2020
Променен 9.6.2021

Биография
Стефка Стефанова Карталева
(18.07.1943 – 19.11.2020)Родена е във Велико Търново

Обучение

Завършва оптика и спектроскопия в Московския държавен университет (1968)

Защитава докторат на тема "Laser oscillation influence on the line shape of coupled transitions in Ar+ laser" в Московския държавен университет (1973)

Научни изследвания

Работи в областите: физика на газовите лазери, молекулна и атомна физика, single frequency и честотно стабилизирани лазери, спектроскопия с висока резолюция, coherent population trapping, magnetometry

Професионален опит

Избрана е за доцент в Института по електроника през 1991

Използвана литература

  1. Некролог

Начало