Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилей

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 6.12.2020
Променен 23.2.2021

Биография
Цвятко Кръстев Попов
(11.04.1953 – 19.11.2020)

Роден е в Казанлък

Обучение

Завършва физика в Софийския университет. Защитава докторат по методика на обучението по физика

Доцент доктор Цвятко Попов има допълнителна компетентност по "физика на газовия разряд и плазмата"

Научни изследвания

Ръководи българо-френски проект ДРИЛА 01/6 от 16.04.2015 на тема "Взаимодействие на плазма с волфрамовата стена на токамак в стационарен режим на работа" към Националния фонд за научни изследвания (протокл 51 от 16.12.2016 на изпълнителния съвет на фонда)

Преподавателска дейност

Създава лаборатория по учебен физически експеримент към катедрата по методика на обучението по физика

Работи като доцент в катедрата по методика на обучението по физика във Физическия факултет на Софийския университет

Подготвил е петима докторанти по физика на плазмата и методика на обучението по физика

Професионален опит

Цвятко Попов работи като доцент в катедрата по методика на обучението по физика в Софийския университет

Той е ръководител на катедрата по методика на обучението по физика два мандата

Дългогодишен главен редактор на научно-методическото списание "Физика методика на обучението", ISSN: 1314-8478; Online ISSN 1314-8761

Бил е член на изпълнителния комитет на международния Workshop и лятната школа по физика на плазмата, проведени в Китен, България

Член на научния комитет на международния Workshop по Electric Probes in Magnetized Plasmas

Председател на 11 международен Workshop по Electric Probes in Magnetized Plasmas (IWEP2015), проведен в Созопол, България, 16-19 септември 2015 година

Член на Стратегическия изпълнителен комитет по програмата Photonics Explorer

Член на международния изпълнителен комитет на Шестия централно европейски симпозиум по химия на плазмата (CESPC-6), организиран от Факултета по химически науки на Университета в Падуа (Италия) и проведен в Bressanone (Италия), 6-10 септември 2015 година

Доцент д-р Цвятко Попов е бил заместник председател на националния организационен комитет на третия фестивал "Наука на сцената 3", проведен в Севлиево през 2009 година

В Съюза на физиците в България е член на Управителния съвет два мандата

Председател на организационния комитет на 27 Национална конференция на тема "Как да преподаваме физика", проведена в Казанлък от 13 до 16 май 1999 година

Публикации

 1. Х. Попов, В. Караиванов, С. Станев, В. Голев, Ц. Попов, Р. Митева, Физика и астрономия за 7 клас, Просвета, 2018

 2. С. Станев, Д. Иванов, Е. Илиева, Х. Попов, И. Лалов, В. Караиванов, Ц. Попов, Книга за учителя по физика и астрономия за 10 клас, Просвета, 2001, 2011

 3. С. Станев, Х. Попов, В. Караиванов, В. Голев, Ц. Попов, Р. Митева, Книга за учителя по физика и астрономия за 7 клас, Просвета, 2011

 4. Х. Попов, В. Караиванов, В. Голев, Ц. Попов, Р. Митева, С. Станев, Примерно годишно тематично разпределение по физика и астрономия за 7 клас, Просвета

 5. Х. Попов, В. Караиванов, С. Станев, В. Голев, Ц. Попов, Р. Митева, Тетрадка по физика и астрономия за 7 клас, Просвета

 6. Х. Попов, В. Караиванов, Ц. Попов, С. Станев, Решения на задачите по физика и астрономия 9 и 10 клас, Просвета, 2011

 7. Х. Попов, В. Караиванов, С. Станев, Д. Иванов, Ц. Попов, Е. Илиева, Физика и астрономия за 9 клас за задължителна и профилирана подготовка, Просвета, 2001

 8. Х. Попов, И. Лалов, В. Караиванов, С. Станев, Д. Иванов, Ц. Попов, Е. Илиева, Физика и астрономия за 10 клас задължителна подготовка, Просвета, 2001

 9. Ц. Попов, Физика за 11 клас Молекулна физика и термодинамика, Просвета, 1997

Използвана литература

 1. Некролог от Софийския университет

 2. Доц.д-р Цвятко Попов (11.04.1953-19.11.2020), Светът на физиката (4) с. 369 (2020)

Начало