Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница


Мемоари

Създаден 18.2.2021
Променен 19.2.2021
Биография
Васил Йосифов Христов
(02.10.1922 – 05.08.1999)

Роден е в село Зайчино Ореше, близо до Нови Пазар

Обучение

Завършва физика в Ленинград (1953)

Специализира неутронна физика в Института "В. Курчатов" в Москва (1956-1957)

Защитава докторат на тема "Дифузия и термализация на неутроните в хетерогенни водни решетки и някои важни за практиката хомогенни водородосъдържащи среди" (1969)

Професионален опит

Ръководи сектор неутронна и реакторна физика в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при Българската академия на науките

Преподавателска дейност

Проф. Васил Христов е дългогодишен университетски преподавател по неутронна физика и автор на университетски учебник

Научн изследвания

На българския експериментален реактор ИРТ-2000 наблюдава раждане на електрон-позитронна двойка члез дифузионна уилсънова камера в магнитно поле

Участва в разработването на нов импулсен метод за определяне коефициента на отражение на неутрони в реакторни забавители

Публикации

  1. В. Христов, Неутронна и реакторна физика, университетски учебник (1984)

Използвана литература:

  1. Професор Васил Йосифов Христов, 40 години Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика, БАН (2012) 264-265

  2. Л. Спасов, Г. Камишева, Милко Борисов за себе си и другите за него, БАН (2008) с. 230

  3. Професор Васил Йосифов Христов, in memoriam, Светът на физиката (4) с. 373 (1999)

Начало