Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English
Начало
Физици
Фондове
Дарители
Изложби
Конгрес2016
Симпозиум
Юбилеи
Новини
Филми
Литература
Връзки
Услуги
Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 30.11.2010
Променен: 6.7.2016

Биография
НИКИФОР ТОДОРОВ КАШУКЕЕВ
(24.10.1917 – 19.03.2008)

Роден:

    Село Шатрово, Кюстендилска област.

Обучение:

    Завършва физика в Софийски университет (1943).

Научни изследвания:

    Има приноси в областта на неутронната физика.

    Първоначално работи върху електростатиката и вътрешния фотоефект в твърдо тяло под ръководството на Г. Наджаков.

    Посвещава 16 години на получаването и използването на много студени и ултрастудени неутрони.

Професионален опит:

    Работи като асистент по оптика във Физико-математическия факултет на Софийския университет (01.01.1945 – 01.03.1949)

    В новосъздадения Физически институт при Българска академия на науките е научен сътрудник и ръководител на Лаборатория по ядрена физика (01.03.1949).

    След избора му за ст.н.с. ІІ ст. (1958) ръководи Секция по неутронна физика във Физическия институт на БАН.

    Избран е за професор и ст.н.с. І ст. (1966).

    В Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика ръководи Сектор по неутронна и реакторна физика и ядрена енергетика (1966 – 1980) и Секция по неутронно-физични и неутронно-оптични изследвания (1980 – 1988).

    Никифор Кашукеев е заместник-директор на Физическия институт с Атомна научно експериментална база (1968 – 1970).

    Голяма част от дейността му преминава в Лабораторията по неутронна физика на Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна (Русия).

Преподавателска дейност:

    В Катедрата по атомна физика на Софийски университет чете лекции по неутронна физика (1949 – 1963).

Публикации:

Борисов, М., Н. Кашукеев, Луминесцентна дефектоскопия, Природа 4, 2, 63–68 (1955)
Кашукеев, Н., М. Борисов, Атомната енергия и нейното използуване, Природа 4, 1, 45–51; 2, 11–19; 3, 35–50 (1955).
Наджаков, Г., Р. Андрейчин, Н. Кашукеев, Физически институт с атомна научно-експериментална база, Физико-математическо списание 12, 4, 255?264 (1969).
Кашукеев, Н., Фотоелектрети и фотоелектретно състояние (за Г. Наджаков), Физика, 2, с. 25–28 (1987).
Кашукеев, Н., Делото на Академик Георги Стефанов Наджаков (По случай 90 години от рождението му), Природа 3, 88–91 (1987).
    Има 100 научни труда, 8 обзора, издаден един университетски учебник и 4 авторски свидетелства (2 признати в България и 2 в Русия).

Използвана литература:

  1. Милко Борисов за себе си и другите за него, Акад. изд. "Проф. М. Дринов", София, 2008, с. 201

  2. Проф. Никифор Кашукеев (1917-2008), Светът на физиката (2) с. 213 (2008)

  3. Професор Никифор Кашукеев (24 октомври 1917 – 19 март 2008), Наука, 3, с. 82 (2008)

  4. Фридкин, В., Записки на привилегирования, Светът на физиката (1) 73-91 (2008); (2) 167-173 (2008)

  5. Фридкин, В., Първият ксерокс, Светът на физиката, кн. 1, 41-47 (2003); Превод: Елка Наджакова, Наука и жизнь 10, 111-115 (2002)

  6. Минкова, А., 60 години катедра атомна физика, Годишник на Софийския университет, Физически факултет, 32-53 (2007)

Начало