Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилей

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден25.11.2010
Променен 25.3.2021

Биография
ИВАН СТOЯНOВ ЗЛАТЕВ
(22.08.1926 – 24.07.2006)Роден е в Бургас

Обучение

Защитава кандидатска дисертация (1956) и докторска дисертация (1979)

Научни изследвания

Топлопроводност, статистическа механика и квантова теория на полето

Професионален опит

Избран е за асистент (1953), доцент (1961) и професор (1980)

Професор Иван Златев ръководи катедрата по теоретична физика в Софийския университет

Той е бил член на научния съвет на Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна през 1973, 1979, 1985 – 1988, 1990 – 1991 година

Бил е декан на Физическия факултет, заместник ректор на Софийския университет и председател на дружеството и на съюза на физиците в България

Преподавателска дейност:

Чете лекции по теоретична механика, термодинамика, статистическа физика и квантова теория на полето

Публикации

  1. И. Златев, П. Исаев Х. Попов, Метод построения приближенной амплитуды упругого рассеяния скалярных мезонов, Вопросы теории элементарных частиц, Труды международного семинара по теории элементарных частиц, Варна, 6-19 мая 1968, с. 435-439 [Калицин]

Използвана литература:

  1. Л. Спасов, Г. Камишева, Милко Борисов за себе си и другите за него, Изд. БАН (2008) с. 196

  2. Иван Златев

Начало