Начало
Физици
Документи
Уреди
Книги
Фотографии
Изложби
Литература
Симпозиум
Дарители
Връзки
Новини
Филми
Услуги


English
Институт по физика на твърдото тяло

Създаден: 25 ноември 2010 г.
Променен: 14 октомври 2013 г.


Биография
МАРИН КАЛИНКОВ
(1935 – 2005)


Начало