Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилей

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 6.12.2010
Променен 13.4.2021

Биография
ВЕНЦЕСЛАВ Атанасов РИЗОВ
(1944 – 23.09.2005)

Образование

Завършва физика в Софийския университет (1968)

Специализира квантова теория на полето в ОИЯИ, Дубна

Защитава кандидатска дисертация през 1976 година

Научни изследвания

Прилага квазипотенциалния подход в квантовата електродинамика

Изследва нарушаването на калибровъчната инвариантност в теорията на елементарните частици

Работи върху групово теоретичните и диференциално-геометричните аспекти на интегруемите нелинейни еволюционни уравнения

Професионален опит


Работи във Физическия институт на БАН (от 1968)

Избран е за старши научен сътрудник (доцент) в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН (1984-1994)

В катедрата по теоретична физика на Софийския университет работи като доцент от 1994

Преподавателска дейност

Чете курсове по математични методи на физиката, физика на елементарните частици, квантова теория на полето, калибровъчни теории

Публикации

  1. Ц. Ризов и др. Задачата за две тела в квантовата теория, София, 1976

Използвана литература

  1. Доцент д-р Венцеслав Атанасов Ризов (1944-2005), Светът на физиката (4) с. 470 (2005)

Начало