Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилей

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница


Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 6.12.2010
Променен17.12.2020

Биография
АЛЕКСАНДЪР МАНОВ
(1947 – 2005)

Документи

Роден

Обучение

Кандидат на физическите науки (1990). Тема на дисертацията му "Дефекти в кварца, свързани с кислородни ваканции"

Научни изследвания

Област на научни изследвания: физика на твърдото тяло, физическа акустика, акустоелектроника, акустооптика

Професионален опит

Бил е хоноруван асистент във Физическия факултет на Софийския университет (1986 – 1990)

В ИФТТ – БАН е избран за старши научен сътрудник ІІ степен в областта пиезоелектрични прибори и материали (1992)

Публикации

Има 35 публикации, 1 авторско свидетелство и 2 разработки

Използвана литература

  1. Справка от 15.03.1994 г. (Музей, ф. 75, оп. 1, а.е. 1, л. 29)

Начало