Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилей

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 13.12.2010
Променен 26.3.2021

Биография
ИВАН ЯНЕВ ЯНЧЕВ

(10.04.1943 – 18.09.2006)

Обучение

Завършва физика в Софийския университет (1968)

Защитава кандидатска дисертация във Физико-техническия институт "А. Ф. Йоффе" в Ленинград (днес Санкт Петербург)

Професионален опит

Работи в катедрата по физика на полупроводниците във Физическия факултет на Софийския университет от (1968-2006)

Избран е за доцент (1982)

Бил е заместник декан на Физическия факултет

Член на Специализирания научен съвет (СНС) по физика на кондензираната материя при Висшата атестационна комисия (ВАК)

Член на експертната комисия по физика в Националния фонд за научни изследвания (НФНИ) при Министерството на образованието и науката (МОН)

Научни изследвания Доц. д-р Иван Янчев работи в областта на електронните състояния и електропронодимостта в легирани полупроводници и твърди разтвори

Преподавателска дейност

Чете курсове по теория на полупроводниците, теория на групите във физиката на кристалите, физика на квантоворазмерните струстури

Използвана литература

  1. Доц. д-р Иван Янев Янчев, in memoriam, Светът на физиката (4) с. 444 (2006)

Начало