Начало
Физици
Документи
Уреди
Книги
Фотографии
Изложби
Литература
Симпозиум
Дарители
Връзки


English
Институт по физика на твърдото тяло

Създаден: 13 декември 2010 г.
Променен: 5 януари 2011 г.


Ст.н.с. І ст. дфн
ДАНЧО ВАСИЛЕВ ЕЛЕНКОВ
(1946 – 2008)


Роден:

    Данчо Еленков е роден в село Боровица, Видинска област.

Обучение:

    Завършва специалност атомна физика в Софийския университет.

    Получава научните степени Ph.D. (1976). Sc.D (1991).

Научни изследвания:

    Научните му изследвания са в областта на ядрената спектроскопия и физиката на ядреното гориво.

Професионален опит:

    В Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН е ст.н.с. І ст. (1995), ръководител на лаборатория за "Моделиране на ядреното гориво", заместник директор, член на научния съвет, председател на Общото събрание и представител на ИЯИЯЕ в Общото събрание на БАН.

    Бил е член на научната комисия по физика към Висшата атестационна комисия (ВАК), заместник председател на Агенцията за ядрено регулиране и експерт към МААЕ по проблемите на ядреното гориво.

Публикации:

Има над 60 научни статии.

Използвана литература:

Светът на физиката (2008) кн. 3, с. 357.

Начало