Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилей

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 13.12.2010
Променен 25.2.2021

Ст.н.с. І ст. дфн
ДАНЧО ВАСИЛЕВ ЕЛЕНКОВ
(1946 – 2008)

Роден

Данчо Еленков е роден в село Боровица, Видинска област

Обучение

Завършва специалност атомна физика в Софийския университет

Получава научните степени доктор (Ph.D.) (1976) и доктор на физическите науки (Sc.D.) (1991)

Научни изследвания

Научните му изследвания са в областта на ядрената спектроскопия и физиката на ядреното гориво

Професионален опит

В Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН е ст.н.с. І ст. (1995), ръководител на лаборатория за "Моделиране на ядреното гориво", заместник директор, член на научния съвет, председател на Общото събрание и представител на ИЯИЯЕ в Общото събрание на БАН.

Бил е член на научната комисия по физика към Висшата атестационна комисия (ВАК), заместник председател на Агенцията за ядрено регулиране и експерт към МААЕ по проблемите на ядреното гориво.

Публикации

Има над 60 научни статии.

Използвана литература

Светът на физиката (кн. 3) с. 357 (2008)

Начало