Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилей

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 20.1.2011
Променен 12.4.2021

Професор д.х.н.
ЦВЕТАН БОНЧЕВ ВАСИЛЕВ
(30.08.1929 – 09.09.1995)

Роден е в София

Образование

Завършва химия в Софийския университет. Специализира в Московския държавен университет и в Делхи, Индия

Научни изследвания

Проф. Цветан Бончев работи в областта на експерименталната ядрена физика (Гайгер-Мюлерови броячи, Мьосбауерова спектроскопия, студен ядрен синтез, ядрено приборостроене)

Професионален опит

В Софийския университет ръководи катедрата по атомна физика и Физическия факултет като заместник декан и декан

Преподавателска дейност

Асистент (1951–1955), старши асистент (1955–1961), главен асистент (1961–1966)

Доцент (1966)

Професор (1985)

Води курсове по експериментална ядрена физика, по атомна и по ядрена физика

Публикации

  1. Ц. Бончев, Л. Митрани, Практикум по атомна физика, (1961)

  2. М. Борисов, А. Дацев, И. Златев, Цв. Бончев, И. Желязков, И. Лалов, Хр. Костов, П. Мисов, П. Паликарска, Хр. Цеков, Физика. Учебник за ХІ клас на Общообразователните трудово политехнически училища, 1 изд. (Народна просвета, София, 1972), 2. изд. (1974), 3. изд. (1975), 4. изд. (1979)

  3. Ц. Бончев, Катедрата Атомна физика, Бюлетин на ДФБ, (2), 9–11 (1989)

Използвана литература

  1. In Memoriam, Светът на физиката, (4), 59 (1995)

  2. Р. Цанев, Атомният учен на СУ, в. Дума от 21.12.2004

  3. В. Николова, Възпоминание за проф. Цветан Бончев и проф. Е. Вапирев, Светът на физиката, (4), 471–472 (2005)

  4. И. Манджуров, Б. Манджурова, Чернобил, горещи частици, АЕц и катедра атомна физика (минало и настояще), Научна сесия 60 години катедра атомна физика, 11.05.2006

  5. Л. Спасов, Г. Камишева, Милко Борисов за себе си и другите за него (1921 – 1998), Акад.Изд. Марин Дринов, София, 2008, с. 180

Начало