Начало
Физици
Документи
Уреди
Книги
Фотографии
Изложби
Литература
Симпозиум
Дарители
Връзки
Новини


English
Институт по физика на твърдото тяло

Създаден: 26 юли 2011 г.


Биография
НИКОЛАЙ АСЕНОВ КОСТОВ
28.10.1956 – †17.06.2011

Роден: е в село Търнене, Плевенско.

Обучение:

    Завършва Физическия факултет на Софийския университет (1982).

    Защитава докторат - кандидатска дисертация (PhD) в ОИЯИ, Дубна, Русия (1990).

    Избран е за доктор на науките (Sc.D.) през 2006 г.

Научни изследвания:

    Работи в областта на компютърната алгебра, теория на солитоните и нелинейните физически явления, които те обясняват.

Професионален опит:

    Постъпва в Института по електроника при БАН през 1982 г.

    Специализира в ОИЯИ, Дубна, Русия (1985 - 1990).

    Прехвърля се в ИЯИЯЕ - БАН след 2006 г., където през 2009 г. е избран за професор.

Начало