Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English
Николай Мартинов
Начало
Физици
Фондове
Дарители
Изложби
Симпозиум
Юбилеи
Новини
Филми
Литература
Връзки
Услуги


Мемоари

Създаден 3.1.2012
Променен 15.1.2018

Проф. дфн
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВ МАРТИНОВ
1939 – †21.09.2011
Роден: е в Плевен.

Обучение:

Завършва Физическия факултет на Софийския университет.

Доктор на физическите науки (1974).

Научни изследвания:

Научните интереси на проф. дфн Николай Мартинов са в областта на нелинейните вълнови взаимодействия и нестабилността на неравновесни плазмени среди, самоорганизация и еволюция в кондензираната материя.

Професионален опит:

Избран за професор по обща физика (1981).

Ръководи катедрата по „Физика на кондензираната материя”.

Бил е заместник-декан на Физическия факултет, заместник-ректор и ректор на СУ, член на Специализирания научен съвет по Физика на кондензираната материя.

Проф. дфн Николай Мартинов е председател на Националната агенция за оценяване и акредитация (1999 – 2004).

Бил е заместник-председател на Дружеството на физиците в България.

Награди:

    Носител е на почетния знак на СУ „Св. Климент Охридски” със синя лента и на орден „Св. Св. Кирил и Методий”, първа степен.

Почетен член на Съюза на физиците в България

Публикации:

  1. M. Borissov, N. Martinov, Current oscilation in the non-equilibrium electronic plasme of semiconductors, Доклади на БАН, 24 с. 577 (1975)

  2. M. Borissov, N. Martinov, M. Georgiev, On the development of the fluctuation instabilities in crystals with N-shaped velosity field characteristics, Български физически журнал (2) с. 206 (1975)

Използвана литература:

  1. Т. Петрова, Интервю с проф. Николай Мартинов, Сега, 20 септември 2001

  2. In Memoriam. Проф. дфн Николай Мартинов (1939 – 2011), Светът на физиката, (4) с. 480 (2011)

  3. И. Лалов, Посмъртно слово за проф. Николай Мартинов (произнесено на 23.09.2011 год., в черквата "Св. Неделя"), Светът на физиката, (4) с. 481 (2011)

  4. Почина професор Николай Мартинов, Академика, 25 септември 2011

  5. Проф. дфн Николай Мартинов (1939 – 2011), Наука, бр. 5, с. 80 (2011)

Начало