Начало
Физици
Документи
Уреди
Книги
Фотографии
Изложби
Литература
Симпозиум
Дарители
Връзки
Новини
Филми
Услуги


English
Институт по физика на твърдото тяло

Създаден: 6 януари 2012 г.
Променен: 20 февруари 2013 г.


Биография
ИВАН СТОЕВ ПЕТКОВ
10.04.1910 – †10.10.1989

Роден: е в село Петревене, Ловешко.

Обучение:

    Завършва висше образование.

Професионален опит:

    Старши преподавател по физика. Дългогодишен преподавател по физика в катедра Физика на Висшия институт по архитектура и строителство.

    Основател и организатор на катедра Физика във Висшия машинно електротехнически институт в Габрово.

    Дългогодишен член на Централното ръководство на Дружеството на физиците в България.

    Той е един от организаторите на първата национална методическа конференция по физика, проведена в Габрово през 1973 година.

    Участва в организирането на първата национална конференция "Физика - производство" в Казанлък през 1974 година, на която предлага да се организира Палата на физиката в Казанлък.

    Иван Петков е пръв ръководител на Палатата на физиката.

Използвана литература:

  1. In Memoriam. Иван Стоев Петков, Бюлетин на ДФБ, (4) с. 49 (1989)

Начало