Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница


Мемоари

Създаден6.1.2012
Променен 12.8.2019
Професор
ВАСИЛ ЛАЛЕВ МЕТЕВ
08.10.1931 – 19.07.2007

Роден:

Васил Метев е роден в София. Произхожда от стар род. Прадядо му Никола Аврамов е виден гражданин на Калофер, търговец в Цариград и участник в четата на Филип Тотю. Дядо му Васил Аврамов, чието име носи проф. Метев, завършва Юридическия факултет на Софийския университет и работи като началник на отдел в Българската народна банка, прокурор, председател на окръжни съдилища и адвокат. Баща му Никола Аврамов (1897–1945) е известен художник. Майка му се казва Мария Щъркелова.

Васил Метев има брат и сестра, които са известни български музиканти. Фамилията си Метев получава от своите осиновители: леля му Дора Метева, по баща Аврамова и Лалю Чехларов от Габрово (19.03.1941). Лалю Метев учи френска и немска филология в Женева (1903–1904), философия в Загребския университет и славянска филология и право в Софийския университет. Става фабрикант и един от най-богатите хора в България до войната. Дора Метева е била учителка по български език, поетеса, писателка и преводачка.

Васил Метев е женен за Райна Георгиева Нисимова (18.11.1934), потомка на принудително изселен в Израел еврейски род. Има двама сина – Лалю (20.10.1968) и Владислав (08.01.1971).

Обучение:

Васил Метев учи физика в Софийския университет (1949–1953). Владее английски, немски и руски език.

Научни изследвания:

Има публикувани над 240 труда, които са преведени на 16 езика.

Професионален опит:

Работи като научен сътрудник в Педагогическия институт на БАН от 1960 година, където се хабилитира през 1971 година.

Васил Метев е един от основателите на филиала на Софийския университет в Благоевград, днес Югозападен университет "Неофит Рилски". Избран е за доцент във Висшия педагогически институт в Благоевград (1980). Ръководи катедрата по педагогика, седем години е заместник декан (1982–1989 ) и ръководи катедрата по методика на обучението и история на природните науки.

Бил е председател на Съюза на учените в Благоевград и член на Управителния съвет (1991–1998).

Преподавателска дейност:

Работи като учител по физика във Втора гимназия в кв. Лозенец и като образцов учител в Пето училище в кв. Павлово

През 1994 година е избран за професор по методика и история на физиката. Чете лекции по учебно технически средства, методика на решаването на задачи по физика, история на физиката и философски проблеми на физиката

Васил Метев е бил експерт на ЮНЕСКО (1963) и Р-4 (full professor) на ЮНЕСКО. Чете лекции във Варшавския университет, в Университета на Гжежов, Ленинград, Будапеща, Балатон, Букурещ, Берлин, Ситард (Холандия), Брага (Португалия)

Награди:

Орден "Св. Св. Кирил и Методий" І степен (Указ № 1033/21.05.1974).

Професор Васил Метев е бил член-кореспондент на Международната академия по информатизация към ООН (от 1996).

Публикации:

  1. В. Метев, Найден Геров и обучението по физика преди Освобождението по случай 140 години от рождението му, Физико-математическо списание, 6 (3) (1963)

  2. В. Метев, Приносът на Найден Геров за обучениет по физика, Известия на научно-изследователския институт по педагогика "Акад. Т. Самодумов" <20> (1967)

Използвана литература:
  1. Р. Стоянова, Г. Стефанова, Г. Чингов, Професор Васил Метев на 70 години, Светът на физиката (1) с. 79-80 (2002)

  2. Л. Спасов, Г. Камишева (съст.), Милко Борисов за себе си и другите за него, Акад. изд. "Проф. М. Дринов" (2008) с. 210

  3. сп. “Физика”, кн. 6/91, с. 32-33

  4. в-к “Демокрация”, 28.10.1996, с. 24

Начало