Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилей

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 7.1.2012
Променен 12.8.2019

Професор
СТОЯН ХРИСТОВ ПЕТРОВ
17.01.1905 – †13.07.1991

Роден: е в село Полска Скакавица, Кюстендилски окръг.

Обучение:

Завършва Софийския университет.

През 1943 година заминава за Гьотинген с Хумболтова стипендия. Работи при професор Робърт Пол.

Научни изследвания:

В Гьотинген под ръководството на Р. Пол открива и изследва нови видове цветни центри в йонни кристали.

Открива метод за получаване на свръхчисти вещества.

Професионален опит:

Учителства в Пловдив и в ІІІ Мъжка гимназия в София (1981).

Пръв декан на Техническия факултет при Варненския университет (1945), където основава катедра по физика.

В Русе създава и ръководи катедрата по физика във Висшето техническо училище "Ангел Кънчев" (през 1954 г.).

Награди:

Почетен член на Съюза на физиците в България

Използвана литература:

  1. In Memoriam. Професор Стоян Христов Петров (1939 – 2011), Светът на физиката, (3) с. 196 (1991)

Начало