Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English
Начало
Физици
Фондове
Дарители
Изложби
Симпозиум
Юбилей
Новини
Видео
Литература
Връзки
Услуги
Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден: 07.1.2012
Променен: 25.4.2017


Професор
СТОЯН ХРИСТОВ ПЕТРОВ
17.01.1905 – †13.07.1991

Роден: е в село Полска Скакавица, Кюстендилски окръг.

Обучение:

    Завършва Софийския университет.

    През 1943 година заминава за Гьотинген с Хумболтова стипендия. Работи при професор Робърт Пол.

Научни изследвания:

    В Гьотинген под ръководството на Р. Пол открива и изследва нови видове цветни центри в йонни кристали.

    Открива метод за получаване на свръхчисти вещества.

Професионален опит:

    Учителства в Пловдив и в ІІІ Мъжка гимназия в София (1981).

    Пръв декан на Техническия факултет при Варненския университет (1945), където основава катедра по физика.

    В Русе създава и ръководи катедрата по физика във Висшето техническо училище "Ангел Кънчев" (през 1954 г.).

Награди:

    Почетен член на Съюза на физиците в България

Използвана литература:

  1. In Memoriam. Професор Стоян Христов Петров (1939 – 2011), Светът на физиката, (3) с. 196 (1991)

Начало