Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English
Начало
Физици
Фондове
Дарители
Изложби
Симпозиум
Юбилеи
Новини
Филми
Литература
Връзки
Услуги

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден: 12.5.2008
Променен: 5.8.2016

Описи
Документи
Апарати
Книги
Снимки
СПИСАНИЯ
ДОКЛАДИ НА БАН

 1. Доклади на БАН, т. 48, кн. 2, 1995 (ф. Б. Ковачев)

 2. Доклади на БАН, т. 48, кн. 3, 1995 (ф. Б. Ковачев)

 3. Доклади на БАН, т. 48, кн. 4, 1995 (ф. Б. Ковачев)

 4. Доклади на БАН, т. 50, кн. 11-12, 1997 (ф. Б. Ковачев)

НАУКА

 1. Сп. Наука, г. 9, бр. 3-4 (1999)

 2. Сп. Наука, г. 9, бр. 5-6 (1999)

 3. Сп. Наука, г. 11, бр. 1 (2001)

 4. Сп. Наука, г. 11, бр. 6 (2001)

 5. Сп. Наука, г. 14, бр. 1 (2004)

 6. Сп. Наука, г. 14, бр. 2 (2004)

 7. Сп. Наука, г. 14, бр. 3 (2004)

 8. Сп. Наука, г. 14, бр. 4 (2004)

 9. Сп. Наука, г. 14, бр. 5 (2004)

 10. Сп. Наука, г. 14, бр. 6 (2004)

 11. Сп. Наука, г. 15, бр. 1 (2005)

 12. Сп. Наука, г. 15, бр. 2 (2005)

 13. Сп. Наука, г. 15, бр. 3 (2005)

 14. Сп. Наука, г. 15, бр. 4 (2005)

 15. Сп. Наука, г. 15, бр. 5 (2005)

 16. Сп. Наука, г. 15, бр. 6 (2005)

 17. Сп. Наука, г. 25, бр. 5 (2015) (ф.Х.Я.Христов)

СПИСАНИЕ НА БАН
 1. Списание на БАН, 1982, кн. 1 (ф. Б. Ковачев)

 2. Списание на БАН, 1982, кн. 2 (ф. Б. Ковачев)

 3. Списание на БАН, 1982, кн. 3 (ф. Б. Ковачев)

 4. Списание на БАН, 2005, кн. 4

 5. Списание на БАН, 2011, кн. 5

 6. Списание на БАН, 2012, кн. 3

 7. Списание на БАН, 2013, кн. 1

 8. Списание на БАН, 2015, кн. 5

АСТРОНОМИЧЕСКИ КАЛЕНДАР

 1. Атрономически календар, 1971 (ф. 61БК)

 2. Атрономически календар, 1983 (ф. 61БК)

 3. Атрономически календар, 1984 (ф. 61БК)

 4. Атрономически календар, 1985 (ф. 61БК)

 5. Атрономически календар, 1986 (ф. 61БК)

 6. Атрономически календар, 1987 (ф. 61БК)

 7. Атрономически календар, 1988 (ф. 61БК)

 8. Атрономически календар, 1989 (ф. 61БК)

ИЗВЕСТИЯ НА СЕКЦИЯТА ПО АСТРОНОМИЯ, БАН

 1. Известия на секцията по астрономия, БАН, т. 1, 1967 (ф. Б. Ковачев)

 2. Известия на секцията по астрономия, БАН, т. 3, 1969 (ф. Б. Ковачев)

 3. Известия на секцията по астрономия, БАН, т. 4, 1970 (ф. Б. Ковачев)

 4. Известия на секцията по астрономия, БАН, т. 5, 1972 (ф. Б. Ковачев)

Известия Крымской астрофизической обсерватории

 1. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 1(1) 1947; (2) 1948 (ф. Б. Ковачев)

 2. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 2, 1948 (ф. Б. Ковачев)

 3. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 3, 1948 (ф. Б. Ковачев)

 4. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 4, 1949 (ф. Б. Ковачев)

 5. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 5, 1950 (ф. Б. Ковачев)

 6. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 6, 1951 (ф. Б. Ковачев)

 7. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 7, 1951 (ф. Б. Ковачев)

 8. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 8, 1952 (ф. Б. Ковачев)

 9. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 9, 1952 (ф. Б. Ковачев)

 10. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 10, 1953 (ф. Б. Ковачев)

 11. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 11, 1954 (ф. Б. Ковачев)

 12. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 12, 1954 (ф. Б. Ковачев)

 13. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 13, 1955 (ф. Б. Ковачев)

 14. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 14, 1955 (ф. Б. Ковачев)

 15. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 15, 1955 (ф. Б. Ковачев)

 16. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 16, 1956 (ф. Б. Ковачев)

 17. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 17, 1957 (ф. Б. Ковачев)

 18. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 18, 1958 (ф. Б. Ковачев)

 19. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 19, 1958 (ф. Б. Ковачев)

 20. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 20, 1958 (ф. Б. Ковачев)

 21. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 21, 1959 (ф. Б. Ковачев)

 22. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 22, 1960 (ф. Б. Ковачев)

 23. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 24, 1960 (ф. Б. Ковачев)

 24. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 25, 1961 (ф. Б. Ковачев)

 25. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 26, 1961 (ф. Б. Ковачев)

 26. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 27, 1962 (ф. Б. Ковачев)

 27. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 28, 1962 (ф. Б. Ковачев)

 28. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 29, 1962 (ф. Б. Ковачев)

 29. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 30, 1963 (ф. Б. Ковачев)

 30. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 31, 1964 (ф. Б. Ковачев)

 31. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 32, 1964 (ф. Б. Ковачев)

 32. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 33, 1965 (ф. Б. Ковачев)

 33. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 70, 1985 (ф. Б. Ковачев)

 34. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 72, 1985 (ф. Б. Ковачев)

 35. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 74, 1986 (ф. Б. Ковачев)

 36. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 75, 1986 (ф. Б. Ковачев)

 37. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 76, 1987 (ф. Б. Ковачев)

 38. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 78, 1988 (ф. Б. Ковачев)

 39. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 79, 1988 (ф. Б. Ковачев)

 40. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 80, 1988 (ф. Б. Ковачев)

 41. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 81, 1990 (ф. Б. Ковачев)

 42. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 82, 1990 (ф. Б. Ковачев)

 43. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 84, 1992 (ф. Б. Ковачев)

 44. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 85, 1992 (ф. Б. Ковачев)

 45. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 86, 1992 (ф. Б. Ковачев)

 46. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 87, 1993 (ф. Б. Ковачев)

 47. Известия Крымской астрофизической обсерватории, т. 88, 1993 (ф. Б. Ковачев)

ВЕСТНИЦИ

 1. Пловдивски университет, Академично информационно издание, година 23, бр. 2(347) 21 март 2005 (ф. Симпозиум 2005)

 2. Пловдивски университет, Академично информационно издание, година 23, бр. 2(348) 4 април 2005 (ф. Симпозиум 2005)

НОВОСТИ

 1. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. I, бр. 1, септември 2003 (ф. 77)

 2. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. I, бр. 2, октомври 2003 (ф. 77)

 3. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. I, бр. 3, ноември 2003 (ф. 77)

 4. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. I, бр. 4, декември 2003 (ф. 77)

 5. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. II, бр. 1, януари 2004 (ф. 77)

 6. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. II, бр. 2, февруари 2004 (ф. 77)

 7. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. II, бр. 3, март 2004 (ф. 77)

 8. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. II, бр. 4, април 2004 (ф. 77)

 9. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. II, бр. 5, май 2004 (ф. 77)

 10. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. II, бр. 6, юни 2004 (ф. 77)

 11. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. II, бр. 7, юли 2004 (ф. 77)

 12. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. II, бр. 8, август 2004 (ф. 77)

 13. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. II, бр. 9, септември 2004 (ф. 77)

 14. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. II, бр. 11, ноември 2004 (ф. 77)

 15. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. II, бр. 12, декември 2004 (ф. 77)

 16. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. III, бр. 1, януари 2005 (ф. 77)

 17. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. III, бр. 2, февруари 2005 (ф. 77)

 18. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. III, бр. 3, март 2005 (ф. 77)

 19. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. III, бр. 4, април 2005 (ф. 77)

 20. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. III, бр. 5, май 2005 (ф. 77)

 21. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. III, бр. 6, юни 2005 (ф. 77)

 22. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. III, бр. 7, юли 2005 (ф. 77)

 23. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. III, бр. 8, август 2005 (ф. 77)

 24. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. III, бр. 10, октомври 2005 (ф. 77)

 25. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. III, бр. 11, ноември 2005 (ф. 77)

 26. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. III, бр. 12, декември 2005 (ф. 77)

 27. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. IV, бр. 1, януари 2006 (ф. 77)

 28. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. IV, бр. 2, февруари 2006 (ф. 77)

 29. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. IV, бр. 3, март 2006 (ф. 77)

 30. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. IV, бр. 4, април 2006 (ф. 77)

 31. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. IV, бр. 5, май 2006 (ф. 77)

 32. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. IV, бр. 6, юни 2006 (ф. 77)

 33. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. IV, бр. 7, юли 2006 (ф. 77)

 34. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. IV, бр. 8, август 2006 (ф. 77)

 35. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. IV, бр. 9, септември 2006 (ф. 77)

 36. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. IV, бр. 11, ноември 2006 (ф. 77)

 37. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. IV, бр. 12, декември 2006 (ф. 77)

 38. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. V, бр. 1, януари 2007 (ф. 77)

 39. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. V, бр. 2, февруари 2007 (ф. 77)

 40. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. V, бр. 3, март 2007 (ф. 77)

 41. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. V, бр. 4, април 2007 (ф. 77)

 42. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. V, бр. 5, май 2007 (ф. 77)

 43. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. V, бр. 6, юни 2007 (ф. 77)

 44. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. V, бр. 7, юли 2007 (ф. 77)

 45. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. V, бр. 8, август 2007 (ф. 77)

 46. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. V, бр. 9, септември 2007 (ф. 77)

 47. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. V, бр. 10, октомври 2007 (ф. 77)

 48. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. V, бр. 11, ноември 2007 (ф. 77)

 49. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. V, бр. 12, декември 2007 (ф. 77)

 50. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. VI, бр. 1, януари 2008 (ф. 77)

 51. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. VI, бр. 2, февруари 2008 (ф. 77)

 52. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. VI, бр. 3, марта 2008 (ф. 77)

 53. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. VI, бр. 4, април 2008 (ф. 77)

 54. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. VI, бр. 5, май 2008 (ф. 77)

 55. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. VI, бр. 10, октомври 2008 (ф. 77)

 56. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. VI, бр. 11, ноември 2008 (ф. 77)

 57. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. VI, бр. 12, декември 2008 (ф. 77)

 58. Новости, Месечен информационен бюлетин за наука и технологии, БАН, София, г. VII, бр. 4, април 2009 (ф. 77)

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА БАН

 1. Информационен бюлетин на БАН, г. IX, бр. 2, 10 февруари 2004 (ф. 77)

 2. Информационен бюлетин на БАН, г. IX, бр. 3, 20 февруари 2004 (ф. 77)

 3. Информационен бюлетин на БАН, г. IX, бр. 4, 15 март 2004 (ф. 77)

 4. Информационен бюлетин на БАН, г. IX, бр. 6, 13 април 2004 (ф. 77)

 5. Информационен бюлетин на БАН, г. IX, бр. 8, 8 юни 2004 (ф. 77)

 6. Информационен бюлетин на БАН, г. IX, бр. 9, 7 юли 2004 (ф. 77)

 7. Информационен бюлетин на БАН, г. IX, бр. 11, 15 октомври 2004 (ф. 77)

 8. Информационен бюлетин на БАН, г. IX, бр. 13, 10 декември 2004 (ф. 77)

 9. Информационен бюлетин на БАН, г. X, бр. 1, 14 януари 2005 (ф. 77)

 10. Информационен бюлетин на БАН, г. X, бр. 2, 31 януари 2005 (ф. 77)

 11. Информационен бюлетин на БАН, г. X, бр. 3, 11 март 2005 (ф. 77)

 12. Информационен бюлетин на БАН, г. X, бр. 4, 11 април 2005 (ф. 77)

 13. Информационен бюлетин на БАН, г. X, бр. 5, 12 май 2005 (2 бр.) (ф. 77)

 14. Информационен бюлетин на БАН, г. X, бр. 6, юни 2005 (ф. 77)

 15. Информационен бюлетин на БАН, г. X, бр. 7, юли 2005 (2 бр.) (ф. 77)

 16. Информационен бюлетин на БАН, г. X, бр. 8, август-септември 2005 (ф. 77)

 17. Информационен бюлетин на БАН, г. X, бр. 9,октомври 2005 (2 бр.) (ф. 77)

 18. Информационен бюлетин на БАН, г. X, бр. 10, ноември 2005 (2 бр.) (ф. 77)

 19. Информационен бюлетин на БАН, г. X, бр. 11, декември 2005 (2 бр.) (ф. 77)

 20. Информационен бюлетин на БАН, г. XI, бр. 1, януари 2006 (ф. 77)

 21. Информационен бюлетин на БАН, г. XI, бр. 2, февруари 2006 (ф. 77)

 22. Информационен бюлетин на БАН, г. XI, бр. 3, март 2006 (ф. 77)

 23. Информационен бюлетин на БАН, г. XI, бр. 4, април 2006 (ф. 77)

 24. Информационен бюлетин на БАН, г. XI, бр. 5, май 2006 (ф. 77)

 25. Информационен бюлетин на БАН, г. XI, бр. 6, юни 2006 (ф. 77)

 26. Информационен бюлетин на БАН, г. XI, бр. 7, юли 2006 (ф. 77)

 27. Информационен бюлетин на БАН, г. XI, бр. 8, август 2006 (ф. 77)

 28. Информационен бюлетин на БАН, г. XI, бр. 9, септември 2006 (ф. 77)

 29. Информационен бюлетин на БАН, г. XI, бр. 10, октомври 2006 (ф. 77)

 30. Информационен бюлетин на БАН, г. XI, бр. 11, ноември 2006 (ф. 77)

 31. Информационен бюлетин на БАН, г. XI, бр. 12, декември 2006 (ф. 77)

 32. Информационен бюлетин на БАН, г. XII, бр. 1, януари 2007 (ф. 77)

 33. Информационен бюлетин на БАН, г. XII, бр. 2, февруари 2007 (ф. 77)

 34. Информационен бюлетин на БАН, г. XII, бр. 3, март 2007 (ф. 77)

 35. Информационен бюлетин на БАН, г. XII, бр. 4, април 2007 (2 бр.) (ф. 77)

 36. Информационен бюлетин на БАН, г. XII, бр. 5, май 2007 (ф. 77)

 37. Информационен бюлетин на БАН, г. XII, бр. 6, юни 2007 (2 бр.) (ф. 77)

 38. Информационен бюлетин на БАН, г. XII, бр. 7, юли 2007 (ф. 77)

 39. Информационен бюлетин на БАН, г. XII, бр. 9, септември 2007 (ф. 77)

 40. Информационен бюлетин на БАН, г. XII, бр. 10, октомври 2007 (2 бр.) (ф. 77)

 41. Информационен бюлетин на БАН, г. XII, бр. 11, ноември 2007 (ф. 77)

 42. Информационен бюлетин на БАН, г. XII, бр. 12, декември 2007 (2 бр.) (ф. 77)

 43. Информационен бюлетин на БАН, г. XIII, бр. 2, февруари 2008 (2 бр.) (ф. 77)

 44. Информационен бюлетин на БАН, г. XIII, бр. 3, март 2008 (2 бр.) (ф. 77)

 45. Информационен бюлетин на БАН, г. XIII, бр. 4, април 2008 (ф. 77)

 46. Информационен бюлетин на БАН, г. XIII, бр. 6, юни 2008 (ф. 77)

 47. Информационен бюлетин на БАН, г. XIII, бр. 7, юли 2008 (ф. 77)

 48. Информационен бюлетин на БАН, г. XIII, бр. 8, август 2008 (2 бр.) (ф. 77)

 49. Информационен бюлетин на БАН, г. XIII, бр. 9, септември 2008 (ф. 77)

 50. Информационен бюлетин на БАН, г. XIII, бр. 10, октомври 2008 (2 бр.) (ф. 77)

 51. Информационен бюлетин на БАН, г. XIII, бр. 11, ноември 2008 (ф. 77)

 52. Информационен бюлетин на БАН, г. XIII, бр. 12, декември 2008 (ф. 77)

 53. Информационен бюлетин на БАН, г. XIV, бр. 9, септември 2009 (ф. 77)

 54. Информационен бюлетин на БАН, г. XIV, бр. 10, октомври 2009 (ф. 77)

Начало