Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница


Мемоари

Създаден 3.8.2015
Променен 12.6.2021

ПОСЕЩЕНИЯ
2021
 1. 09.02.2021 – Стоян Дечев (посещение на изложбата на Г. Наджаков)

 2. февруари 2021 – Верислав Ангелов (закупени 3 книги)

 3. 25 фавруари 2021 – Маргарита Горанова – Г. Минчев, оп. 26, папка 1

 4. 01.04.2021 – Стефан Колев (посещение на изложбата на Г. Наджаков)

 5. 18.05.2021 – Видка Николова и Румен Илиев (посещение на изложбата на Г. Наджаков) дарена книга за Борис Рогев

 6. 31.05.2021 – Румен Илиев донесени материали за Видка Николова

2020
 1. Май 2020 – Христо Ангелов (справка за метеорологията в България)

2019
 1. 11 януари 2019 - БНТ2

 2. 16 май 2019 г. – д-р Григори Арзуманян, ръководител на катедрата по раманова спектроскопия към лабораторията по ядрена физика при Обединения Институт за Ядрени Изследвания в Дубна, Русия

 3. 10 септември 2019 – А. Жекова, НБКМ (справка за Стайка Димитрова)

 4. 8 ноември 2019 – Елена и Иван Косокини

2018
 1. 18 април 2018 г. – Сергей Ковальов

2017
 1. 22 юни 2017 г. – В. Витков "Благодаря за възможността да видя и науча толкова много за този наш учен"

 2. 22 юни 2017 г. – Д. Георгиев "Благодарим на БАН за деня на отворените врати, благодарение на който хората могат да научат повече за академик Георги Наджаков"

 3. 22 юни 2017 г. – Любомир и Делян "Музеят е извор на информация за развитието на българската наука и следва да бъде широко афиширан сред обществеността. Прекарахме 30 минути на чудесно място и се радвахме на топло посрещане и ясни разяснения"

 4. 10 ноември 2017 г. – Richie O'Shea

2016
 1. 14 април 2016 г. – чл.-кор. Валентина Петкова: рецензия на акад. Стойчо Панчев за Димитър Бакалов от 2012 година

 2. 22 април 2016 г. – Вера Дачева: снимка за в. Всичко за семейството "Академик Наджаков и българската следа във физиката"

 3. 22 юни 2016 г. – д-р Стефан Балабанов: спомени за моя учител акад. Георги Наджаков

 4. 20 юли 2016 г. – проф. дфн Соня Касчиева: снимка на Георги Наджаков

 5. 28 юли 2016 г. – д-р Стефан Балабанов: документи за Емил Наджаков

 6. 28 юли 2016 г. – проф. Дориана Иванова Малиновска: публикации на чл.-кор. Стефан Кънев върху отрицателния фотоефект в ZnO от 1954-1955 г

 7. 12 октомври 2016 г. – Пламен Валентинов Цанков

 8. 30 ноември 2016 г. – Александър Карастоянов

  2015
  1. 21 януари 2015 г. – д-р Харитюн Нарадикян – материали на Ст. Кънев

  2. 15 юли 2015 г. – Петър Гайтанджиев – документи на Стефан Маринов (ф. 36, оп. 1, а.е. 420) и 10 ксерокопия

  3. 16 юли 2015 г. – Петнайсет студенти от ХТМУ гр. София (доц. д-р А. Стоянова)

  4. 17 юли 2015 г. – Доц. д-р Йордан Маринов – научни трудове на проф. дфн Н. Киров

  5. 14 август 2015 г. – Владимир Вълов: справка статия на Петър Боев в сп. Проблеми на природата 1978, кн. 8-9

  6. септември 2015 г. – Ирина Велкова – справка за Богомил Давидов Дачев

  7. 5 ноември 2015 г. – Гергана Гергова – архив на акад. Г. Наджаков

  2014
  1. 17 януари 2014 г. – доц. д-р Ангелина Стоянова за копие от 10 минутен филм.

  2. 21 март 2014 г. – доц. д-р Елка Кескинова (лаб. Оптика и Спектроскопия)

  3. 9 април 2014 г. – доц. д-р Елена Назърова справка за основаването на лабораторията по Нискотемпературна физика, Евгений Леяровски и Саздо Иванов

  4. 3 юни 2014 г. – доц. д-р Недялка Стоилова копия от Сборника на симпозиума 2011

  5. 11 юни 2014 г.

  6. 18 декември 2014 г. – Петър Гайтанджиев (режисьор на свободна практика) справка за Стефан Маринов

  7. декември 2014 г. – Ирина Велкова (личен състав) справка за Орлин Боянов Захариев (майстор) и Иванка Йорданова

  2013

  1. 10 януари 2013 г. – проф. Б. Ковачев донесени 3 книги по математика

  2. 12 февруари 2013 г. – Радостина Камбурова работа с документи на акад. Александър Держански и 6 броя електронни копия

  3. 17 април 2013 г. – доц. Крум Коленцов справка за Разум Андрейчин

  2012

  1. 6 януари 2012 г. – Светла Теодорова, ИЯИЯЕ

  2. 21 февруари 2012 г. – проф. Цветан Георгиев снимка на акад. Емил Джаков с 1 брой електронно копие

  3. 21 март 2012 г. – доц. д-р Юлия Генова (ИФТТ): мемориална сесия в памет на доцент Марин Митов

  4. 22 март 2012 г. – Юлия Любомирова Генова копие от филм за Яниз Павлич

  5. 25 март 2012 г. – Борислава Иванова Новакова и Магдалина Здравкова Джунджурова посещение на Музея

  6. 25 март 2012 г. – проф. дфн Цветан Борисов Георгиев (ИА) справка за Г. Наджаков и 1 брой електронно копие

  7. 3 април 2012 г. – Петър Иванов Мангачев справка за Е. Карамихайлова и 21 хартиени копия

  8. 4 април 2012 г. – Александър Карастоянов донесено 1 копие от диплома

  9. 23 април 2012 г. – доц. Динко Динев: справка за проф. Н. Калицин и 3 броя хартиени копия

  10. 24 април 2012 г. – Посещение на ученици от 5 и 6 клас

  11. 15 май 2012 г. – Справка за Н. Калицин

  12. 23 ноември 2012 г. – доц. Крум Коленцов справка за Константин Стаменов

  2011

  1. 12 януари 2011 г. – Генадий Генадиев Григоров,

  2. 1 февруари 2011 г. – проф. дфн Нашън Ахабабян: книга за П. Дирак странният мъж 7 копия

  3. 4 февруари 2011 г. – Николай Илиев Иринков посещение

  4. 25 юли 2011 г. – Крум Коленцов: дисертацията на А. Дацев и 1 брой електронно копие

  5. 7 юли 2011 г. – Крум Коленцов справка за Тодор Василев и 7 стр. хартиени копия

  6. 28 юли 2011 г. – акад. Чавдар Палев, електронно копие 3 часа филм за юбилейната сесия 75 годишнината му, 24 юни 2011 Варна

  7. 17 август 2011 г. – доц.д-р Огнян Иванов

  8. 30 август 2011 г. – Иринков, посещение на музея

  9. 8 септември 2011 г. – доц. д-р Милен Замфиров

  10. 13 септември 2011 г. – Димитър Костадинов Христов (пенсионер) справка по темата "120 годишнината на физическата наука в България"

  2010
  1. 14 януари 2010 г. – Красимира Антонова, рождена дата на Сава Димитров Симеонов от "ОС"

  2. 4 февруари 2010 г. – доц. инж. Николай Илиев Иринков, Клуб на ветераните от съобщенията

  3. 26 март 2010 г. – Ненка Кръстева Иванова, Датекс ООД, репортаж 10 мин

  4. май 2010 г. – Невенка Веселинова, Софийски клон на Съюза на физиците

  5. 29 юни 2010 г. – Невена Петрова Илиева-Литова, ИЯИЯЕ

  6. 25 октомври 2010 г. – Крум Коленцов

  7. 14 ноември 2010 г. – Крум Коленцов: годишнина от смъртта на акад. Христо Я. Христов, 2 копия

  8. 14 декември 2010 г. – Искрен Азманов справка за Г. Наджаков

  2009
  1. 11 февруари 2009 г. – проф. дфн Пламен Физиев: портрет на проф. Георги Манев, 1 електронно копие

  2. 17 февруари 2009 г. – Искрен Азманов: акад. Георги Наджаков

  3. 17 март 2009 г. – Крум Коленцов: Представители на опитната и приложна физика, Александър Павлов Христов, 2 копия хартиени

  4. 18 март 2009 г. – Лазарина Богоева Богоева, СУ, Физически факултет, катедра Методика: Създаване на начални астрономически представи при децата до 6 клас, 56 копия хартиени

  5. 25 март 2009 г. – Лазарина Богоева Богоева, СУ, Физически факултет, катедра Методика: Извод от физика на Н. Геров 2 част и Опитна физика на Гано, 19 копия хартиени

  6. 8 май 2009 г. – Лазарина Богоева Богоева, СУ, Физически факултет, катедра Методика: Астрономия 6 клас, 2 копия хартиени

  7. 11 май 2009 г. – Димитър Василев Стоянов, ИЕ: получил Спомен на акад. М. Борисов, копие от запис 45 мин.

  8. 21 май 2009 г. – Невена Петрова Илиева-Литова, ИЯИЯЕ: Елисавета Карамихайлова

  9. 17 октомври 2009 г. – Благовест Кралев посетил Музея при ИФТТ

  10. 21 октомври 2009 г. – акад. Чавдар Палев, ИЯИЯЕ: доклад на акад. Иван Тодоров, 2 CD със запис до 60 мин.

  11. 26 октомври 2009 г. – проф. дфн Нашън Ахабабян: Спомени на Разум Андрейчин и 4 електронни копия

  12. Dr. Natalia Tristan, Darmstadt, Germany

  13. Благовеста Долапчиева

  2008
  1. 14 януари 2008 г. – Искрен Азманов: Наджаков роля в науката, фото-поглед на активността му, публикации в Германия през 1938 година

  2. 21 май 2008 г. – Димитър Здравков Колев, Национална астрономическа обсерватория, Рожен

  3. 27 май 2008 г. – А. Ангелов

  4. 18 юли 2008 г. – Атанаска Спасова Андреева, СУ, Физически факултет: 120 годишнина на СУ, юбилеен сборник със статия за Г. Наджаков, 4 електронни копия

  5. 18 юли 2008 г. – Веселин Любомиров Страшилов, СУ, Физически факултет: 120 годишнина на СУ, Материали за акад. Милко Борисов, 9 електронни копия

  6. 20 август 2008 г. – Крум Коленцов: Справка за акад. Милко Борисов

  7. 25 август 2008 г. – проф. дфн Андрей Апостолов: Справка за Порфири Бахметьев, ксерокс 22 страници и 2 снимки

  8. 16 септември 2008 г. – Крум Коленцов: Справка за акад. Христо Я. Христов

  9. 26 ноември 2008 г. – проф. дфн. Нашън Ахабабян: Справка за Елисавета Карамихайлова

  10. 8 декември 2008 г. – Крум Коленцов: приноси на учени физици Асен Борисов Дацев, Христо Янков Христов и Пламен Константинов Марков, 3 копия хартиени

  11. Анна Милева и инж. Мирела Хитова, (ПГАВТ) Професионална гимназия по аудио, видео и телекомуникация "А. Попов" гр. София

  12. Доц. Маруся Божкова

  2007
  1. 7 март 2007 г. – проф. Антон Антонов от името на проф. Джордж Статан от Физическия факултет на университета в град Клуж, Румъния: Българският превод на книгата на Галилей "Диалог за двете главни систети на света - Птоломеевата и Коперниковата"

  2. 30 март 2007 г. – Крум Коленцов: Справка за Разум Андрейчин

  3. 11 май 2007 г. – 21 ученика от 129 Основно училище в София

  4. 4 септември 2007 г. – Елисавета Караиванова

  5. Александър Банков

  6. 17 октомври 2007 г. – Христо Петков Хинов: Справка за Националната школа по нелинейни явления, Гюлечица, юни 1975 година

  7. 25 октомври 2007 г. – Доц.д-р Христо Солунов

  8. 26 ноември 2007 г. – Стефка Бонева

  9. 17 декември 2007 г. – Александра Орлинова Иванова: Справка за Георги Наджаков, 10 хартиени копия и ppt презентация

  10. Irena Nikolova Nikolova, Toronto, Canada

  11. Васил Стефанов, Институт по електроника

  12. Димитър Христов

  13. Доц.дфмн А. И. Андреев, сотрудник (МИИТ) Российский университет транспорта, Москва "С большим удовольствием посмотрели экспозицию"

  14. Доц.дфмн В. А. Селезнев, сотрудник (МИИТ) Российский университет транспорта, Москва "С пожеланиям процветания и все большего разширения музею"

  15. Стоил Ганчев Донев и Мария Георгиева Ташкова-Донева, ИЯИЯЕ

  2006
  1. 23 януари 2006 г. – Искрен Азманов "Аз обичам физиката и давам своя данък за тази обич"

  2. 15 февруари 2006 г. – ст.н.с.Кирил Панталеев Панов, директор на Института по астрономия: Справка за публикациите на проф. Марин Калинков

  3. 17 май 2006 г. – Николай, Варна

  4. 1 август 2006 г. – Цветан Сирманов

  5. 4 август 2006 г. – Елена Иванова

  6. 11 септември 2006 г. – Лилия Попова

  7. 21 ноември 2006 г. – Елка Николова Наджакова: Документи на акад. Георги Наджаков, 19 хартиени копия

  8. 4 декември 2006 г. – Катерина Николова изследва научното наследство на Разум Андрейчин

  9. 11 декември 2006 г. – проф. дфн Нашън Ахабабян, ИЯИЯЕ: Симпозиум в чест на акад. Г. Наджаков, копие на филм

  10. 11 декември 2006 г. – Калин Николов от 151 СОУ гр. София

  2005
  1. 15 февруари 2005 г. – Екип от БТВ засне репортаж за Музея (2:00 мин), излъчен в новините по BTV на 15.02.2005 от 19:30

  2. 10 май 2005 г. – Учениците от 7 клас на 112 ОУ "Ст. Заимов" Натали, Снежана, Траяна, Патриция, Ваня, Теодор Райчев и Тодор под ръководството на г-жа Германова "Впечатлени сме от института като цяло. Смятаме, че видяното и наученото ще ни бъде полезно и с удоволствие бихме го посетили пак

  3. 20 декември 2005 г. – Веселин Кръстев

  2004
  1. 29 януари 2004 г. – проф. Иван Недков посети Музея на ИФТТ и получи 15 папки за ЦЕРН от кабинета на покойния А. Ваврек

  2. 21 декември 2004 г. – Василена Бухова и Надя Павлова (ученички от 11 клас на 18 СОУ "Уилям Гладстон", гр. София) "Радваме се, че има такъв музей, в който могат да се разгледат интересни материали. Трябва да се разпространи достатъчно информация сред учениците за да разберат къде могат да дойдат и да получат необходимата им информация"

  2002
  1. 19 април 2002 г. – проф. Лилия Попов от Института по математика и информатика при БАН (космично лъчение) посети Музея при ИФТТ

  1998
  1. 17 декември 1998 г. – служител от Архива на Българската академия на науките посети Музея при ИФТТ

  Начало

  Web