Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English
Начало
Физици
Фондове
Дарители
Изложби
Конгрес2016
Симпозиум
Юбилей
Новини
Видео
Литература
Връзки
Услуги
Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден: 10.7.2006
Променен: 29.7.2016

Биография
НИКОЛА БОНЕВ ИВАНОВ
(11.07.1898 – 18.06.1979)
Роден: е в Стара Загора.

Обучение:

       Завършва математика и физика в Софийския университет през 1922 година.

Специализацията му в Париж, Потсдам и Берлин завършва с докторат.

Преподавателска дейност:

       В Софийския университет чете за физици и математици двусеместриалните курсове по “сферическа астрономия” и “теоретична астрономия” от 1928 година и едносемесриален курс по “геодезия” от 1931 година.

Професионален опит:

       Никола Бонев ръководи катедрата по астрономия при Университета и секцията по астрономия към отделението за математически и физически науки при Българската академия на науките.

       Избран е за член-кореспондент на Българската академия на науките през 1948 година и за действителен член през 1977 година.

Научни изследвания:

       Работи предимно в областта на космогонията.
       Проучва произхода на кратерите върху повърхността на Луната.
       Участва в определяне разликата в географските дължини на Потсдам и Буенос Айрес.
       Изработва вариант на геодезическата верига Северен ледовит океан – Африка.

Награди:

Орден "За гражданска заслуга" (1934)
Орден "Феникс" (1934)
Орден "Свети Александър" ІV степен (1939)
Орден "Кирил и Методи" ІІ степен (1957)
Орден "Червено знаме на труда" (1958)
Орден "Кирил и Методи" І степен (1963)
Орден "Народна Република България" ІІІ степен (1968)

Публикации:

 1. Н. Бонев, Спомени и бележки за преживелици, Бюлетин на Дружеството на физиците в България, 1989, № 3, 17-18.

 2. Н. Бонев, Астрономическата обсерватория при Софийския държавен университет, Астрономически календар на обсерваторията в София за 1973 година. С., 1972, 87-90

 3. Н. Бонев, Секция по астрономия, Физико-математическо списание, 12, 4 (1969) 282-284

 4. Н. Бонев, Предговор, Астрономически календар на обсерваторията в София за 1967 г., София, (1966) 3-4

 5. Н. Бонев, Сферична астрономия, Университетска печатница, София (1940) 532 стр. (Университетска библиотека 223)

 6. Н. Бонев, Каузалният принцип и проблемът на Bertrand, Годишник на Софийския университет, Физико-математически факултет, 29, 1 (1933) 39-40

 7. Н. Бонев, Върху тъй наречения Punktum Aequantis и вероятния произход на Троянските планети, Годишник на Софийския университет, Физико-математически факултет, 28, 1 (1932) 101-124

 8. Н. Бонев, Една нова метода за приблизително определяне на времето (Zeitbestimmung), Годишник на Софийския университет, Физико-математически факултет, 27, 1 (1931) 343-354

 9. Н. Бонев, Върху механическия индетерминизъм на г-н Boussinesq, Годишник на Софийския университет, Физико-математически факултет, 26, 1 (1930) 17-34

 10. Н. Бонев, Няколко бележки върху Gylden'овата теория на Gegenschein'а, Годишник на Софийския университет, Физико-математически факултет, 26, 1 (1930) 35-40

Използвана литература:

 1. Н. Николов, Професор Никола Бонев на 70 години, Физико-математическо списание, 4 (1968) 291-293

 2. Н. Николов, Развитие на астрономията у нас за 25 години народна власт, Астрономически календар на Обсерваторията в София за 1970, София (1969) 84-90

 3. 100 година БАН (1869 – 1969), Изд. БАН, София (1969) 66-69

 4. Н. Николов, Тридесет години астрономия в НРБ, Астрономически календар на обсерваторията в София за 1976. С., 1975, 86-92

 5. Академик Никола Бонев (1898 – 1979), Физико-математическо списание, 4 (1979) с. 345

 6. Н. Николов, Никола Бонев Иванов (1898 – 1979), Бележити български физици, Народна просвета, София (1981) 113-120

 7. Н. Николов, Астрономията и астрофизиката в България, Бюлетин на ДФБ, 2 (1984) 40-43

 8. Н. Николов, 90 години от раждането на Академик Никола Бонев, Бюлетин на ДФБ, 4 (1988) 24-26

 9. Н. Николов, Сто години университетско обучение по астрономия, Светът на физиката, 2 (1993) 103-105

 10. Г. Иванов, 100 години от рождението на акад. Никола Бонев (1898 – 1979), Светът на физиката, 4 (1998) 299-302

 11. К. Панов, Г. Иванов, 100 години от рождението на академик Никола Бонев и 40 години от създаването на Института по астрономия при БАН, Списание на БАН, 5-6 (1998) 77-81

 12. Г. Иванов, Астрономията в Софийски университет, Светът на физиката, 1 (1999) 56-58

 13. Г. Иванов, Ролята на академик Никола Бонев за развитието на българската астрономия, Разпространение и развитие на физико-математическите знания в България, София (2007) с. 32-33

 14. Г. Камишева, Основоположници на теоретичната физика в Българската академия на науките. – Balkan Conference of Young Scientists 2005, СУБ, Пловдив, т. 5 (2006) 376-381

 15. Л. Спасов, Г. Камишева, Милко Борисов за себе си и другите за него, Акад. Изд. "Проф. М. Дринов, София, 2008, с. 179

Начало