Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилей

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги


Мемоари

Създаден: 9.9.2014
Променен: 1.7.2019

Академик
СТОЙЧО ПАНЧЕВ ВЪЛЧЕВ
(06.03.1933 – 31.08.2014)
Роден:

Акад. Стойчо Панчев е роден в село Лисец, Ловечшка област.

Обучение:

Завършва специалност метеорология в Софийския университет (1956).

Специализира в СССР, САЩ и Япония.

Защитава научната степен кандидат на физико-математическите науки в БАН.

Избран е за доктор на физическите науки (1965).

Научни изследвания:

Академик Панчев е виден български метеоролог. Научните му изследвания са върху теория на турболентната динамика: физика и динамика на облаците и валежите; атмосферна макротурбулентност; динамика на екваториалната атмосфера и вълновите движения. През последните години усилията му бяха съсредоточени върху теорията на хаоса.

Професионален опит:

В Софийския университет работи като асистент (1959), доцент (1963), професор (1970), ръководител на катедрата по метеорология и геофизика (1974 - 1994), декан на Физическия факултет (1979 - 1983),

В Българската академия на науките е избран за член-кореспондент (1985) и действителен член (1997). Бил е заместник председател на БАН (1988 - 1991). Работи в Централната лаборатория за слънчево-земни взаимодействия при БАН.

Бил е заместник-председател на Висшата атестационна комисия при Министерски съвет (1995 - 1997).

Бил е член на Английското кралско метеорологическо дружество, на Американското метеорологическо дружество, на Международната асоциация по математическа физика и на Съюза на учените в България.

Пенсиониран е през 2002 година.

Преподавателска дейност:

Чел е лекции освен в Софийския университете и в университети в Русия, САЩ, Япония, Сърбия.

Бил е член на редакционни колегии на български, немски, унгарски, китайски, индийски научни списания.

Награди:

Лауреат на Димитровска награда ()

Медал от Международния геофизически комитет при Академия на науките на СССР по случай 100 години международна геофизика

Човек на годината (1991-1992) в областта на науката от Международния биографичен център в Кеймбридж, Великобритания

Награда на БАН за 1998 г. за популяризиране на науката и книгата „Теория на хаоса”

Почетен знак на Софийския университет „Свети Климент Охридски” на синя лента за принос към науката (2002)

Медал „Марин Дринов” на лента за принос към БАН (2003)

Публикации:

  Акад. Стойчо Панчев е автор на много книги и научни статии в наши и чужди издания. Има публикации в областта на социалната динамика, популационната динамика и националната сигурност. Негови трудове са преведени на английски, руски и китайски език

 1. С. Панчев, Случайни функции и турболентност (1965)
 2. С. Панчев, Динамична метеорология (1981)
 3. С. Панчев, Физика на атмосферата
 4. С. Панчев, Основи на атмосферната физика
 5. С. Панчев, Обща метеорология
 6. С. Панчев, Атмосферни явления
 7. С. Панчев, Пътят на дъждовната капка
 8. С. Панчев, Теория на хаоса (1996) (2001)
 9. С. Панчев, Малко известни факти за много известни физици, Разпространение и развитие на физико-математическите знания в България, Симпозиум, София (2007)
 10. Стефан Радев, Стойчо Панчев, Николай Витанов, Неустойчивост, хаос, турбулентност (2012)


  Малко известни факти
  09.11.2006, 0:48.
  С. Панчев

Използвана литература:

 1. Стойчо Панчев, Уикипедия
 2. Академик Стойчо Панчев Вълчев (06.03.1933 – 30.08.2014), in memoriam, Годишник на СУ, Физика, т. 108, с. 155

Начало