Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Спас Вацов
Начало
Физици
Документи
Уреди
Книги
Фотографии
Изложби
Литература
Симпозиум
Дарители
Връзки
Новини
Филми
Услуги


МемоариСъздаден: 10.07.2006
Променен: 24.03.2014

Биография
СПАС ВАЦОВ
(18.05.1856 – 02.02.1928)


Акад. Спас Вацов
31.10.2006, 1:04
С. Рижикова, Б. Рангелов

Роден: Спас Вацов Киров е роден в Пирот.

Обучение:

Завършва Физико-математическия факултет на Загребския университет през 1878 година.

Професионален опит:

Работи като училищен инспектор от 1879 до 1884 година.

Спас Вацов е основател и пръв директор на Метеорологичната служба в България (1891 – 1928).

По негово време Дирекцията на метеорологията преминава от Министерството на народното просвещение към Министерството на земеделието и държавните имоти (1908).

От 1934 година Дирекцията на метеорологията е преименувана в Централен метеорологичен и сеизмологичен институт при Министерството на народното стопанство.

Днес е Национален институт по метеорология и хидрология при Българската Академия на Науките.

Експертна дейност:

Спас Вацов е избран за дописен член през 1881 година и за редовен член на Българското Книжовно Дружество през 1884 година.

Обществена дейност:

Деловодител на Клона за природни и медицински науки на Българското Книжовно Дружество (1884 – 1898).
Секретар на Природно-медицинския клон на Българското Книжовно Дружество през 1909 година.
Секретар на Природо-математичния клон на Българската Академия на Науките от 1911 до 1920 година.

Публикации:

Сп. Вацов, Упътвание за наблюдение гръмотевицата, Сборник за народни умотворения, г. 1, 1889, с. 307 – 311

Използвана литература:

  1. К. Янков, Организация на метеорологичната служба в България. – В: Календар на Дирекция на метеорологията, София, 1931.

  2. Р. Калчева, Метеорологична служба. – В: Дирекция на метеорологията (Централен метеорологичен институт) - 40 годишна дейност. 1894-1934, София, 1934, с. 13.

  3. К. Янков, Исторически преглед. – В: Дирекция на метеорологията (Централен метеорологичен институт) - 40 годишна дейност. 1894-1934, София, 1934, с. 6.

  4. 100 години Българска Академия на Науките 1869 – 1969, София, изд. БАН, 1969, с. 120.

  5. М. Борисов, А. Ваврек, Г. Камишева, Физически науки. – В: Из историята на Българското книжовно дружество (1869 – 1911), Акад. изд. Марин Дринов, София, 1994, с. 121 – 125

  6. Н. Сретенова, Университетът и физиците. Начало, София, Херон прес, 2000, с. 211 – 240.

Начало