Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English
Начало
Физици
Фондове
Дарители
Изложби
Симпозиум
Юбилеи
Новини
Филми
Литература
Връзки
Услуги
Книжарница


Мемоари

Създаден 23.9.2014
Променен 6.1.2018

Юбиляр
Дарител
Любен Младжов
Радетелят на приложната физика доц. Любен Младжов навърши 85 години
(Крум Коленцов)

Физиката като фундаментална и приложна наука получи забележимо развитие в нашата страна в средата на миналия век. В това развитие съществено значение имат различни представители на физическата общност. Сред тях е и радетелят на полупроводниковата физика и инфрачервената оптична техника доц. Любен Младжов

Любен Кирилов Младжов е роден на 14 май 1929 г. в гр. Дупница. След като завършва с отличие гимназиалното си образование през 1947 г. той следва физика и математика в Природо-математическия факултет на Софийския държавен университет. През следващата 1948 г. той записва Колежа по технология на машиностроенето към Фондацията “ORT” – София, който завършва през 1950 г. В продължение на две години работи като конструктор в слаботоковия завод “Климент Ворошилов “ – София. Освен това продължава да следва физика, която завършва през 1955 г. Като студент в периода 1952 – 1954 г. участва в кръжока по атомна физика, ръководен от доц. Леон Митрани. Кръжочната му работа е свързана с проектиране и направа на работен модел на йонен аспиратор за измерване на йонизацията на въздуха. През 1957 г. завършва успешно курса, ръководен от доц. Леон Митрани “Приложение на радиоактивни изотопи в промишлеността “.

Научно-изследователската и приложна дейност на доц. Любен Младжов протича в промишленността в различни институти на Българската академия на науките. Първоначално работи в Института за изследване на металите в гр. Димитрово (Перник) като ръководител на Лабораторията за физико-механични изследвания на металите. През 1959 г. постъпва чрез конкурс в Българската академия на науките, където работи във Физическия институт с Атомна научно експериментална база (1959 – 1966; 1969 – 1972), в Института по физика на твърдото тяло ( 1973 – 1978 ) и в Централната лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници (1978 – 1990). В периода 1967 – 1968 г. работи във Физико-техническия институт в Берлин, ГДР.

Доц. Любен Младжов е автор и съавтор на над 40 научни публикации в наши и чуждестранни списания и сборници от международни и национални конференции, които са цитирани многократно. Той има 3 признати изобретения, една рационализация, няколко внедрени инсталации в областта на полупроводниковата техника и технология. Създал е редица прибори и един забележитения труд при получаване на научното звание старши научен сътрудник - II степен (доцент) на тема “Изследване на монокристални слоеве и хетеропреходи на основата на елмазнообразни структури за създаване на приемници за лъчиста енергия”.

Научноприложната изобретателска, рационализаторска, проектанска и внедрителска дейност на доц. Любен Млоджов се отнася до следните направления на приложната физика:

  1. израстване на германиеви монокристали по различни технологии;
  2. изготвяне на германиеви полупроводникови прибори;
  3. епитаксиални полупроводникови структури и хетеропреходи на основа на Ge и на съединения от A2B6 полупроводници – CdTe, CdS;
  4. получаване и изследване на Ge халкогениди – GeS, GeSe;
  5. фотоелектрични датчици за поляризационно лъчение;
  6. създаване на прибори в областта на ИЧ техника – радиометри, интегриращи солариметри.

Негови изобретения и рационализация са внедрени в промишлените предприятия с определен икономически ефект – БРВ на Електроламповия завод в гр. Сливен и във Военното училище по строителство.

За своята успешна научноприложна дейност доц. Любен Младжов е отличен със следните награди: Почетна значка на изобретателя (1982), Грамота на ДКНТП за участие с експоната “Радиометър за еталониране на приемници и енергийни величини“ на изложбата “ИЗЛОЖЕНО В СОФИЯ’83” (1983) и Сребърна значка на НТС (1986).

Честит рожден ден, Любо! Пожелавам ти здраве, бодрост и дълголетие, за дa се радваш на постигнатото, както и на забележителната природа на Нова Зеландия, където живееш понастоящем и където в селцето Спринг Гроув (Брайтуотър) на 13 мили от Нелсън е роден знаменитият ядрен физик и Нобелов лауреат Ърнест Ръдърфорд.

Назад