Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Конгрес2016

Симпозиум

Юбилей

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 20.3.2018
Променен 4.5.2018

Биография
ДОНЧО ЗАХАРИЕВ СТАЙНОВ
(1935 – 26.01.1910)
Роден: в Копривщица. Колегите му в Англия го описват като висок мустакат джентълмен.

Обучение:

Учи физика във Физико-математическия факултет на Софийския университет (1953–1957)

Защитава кандидатска дисертация под ръководството на Румен Цанев в Централната биохимична лаборатория, днес Институт по молекулярна биология при Българската академия на науките (1960).

Специализира при проф. М. Волкенщейн в Института по високомолекулярни съединения в Ленинград и при проф. Валтер Грацер в Кингс Колидж, Лондон

Научни изследвания:

Работи в областта на клетъчната биология. В Англия изследва разделянето на различни типове РНК по молекулно тегло чрез гел-електрофореза в неводни разтворители

Разработва система за гел-електрофореза на РНК. В България е пионер в спектралната денситометрия на агарови гелове за количествено определяне на РНК

Проектира, построява и патентова двулъчев спектрофотометър

Професионален опит:

В България работи три години като специалист по електроника при геоложки проучвания

В Института по молекулярна биология при БАН изследва биосинтезата и структурата на рибозомната рибонуклеинова киселина (РНК).

Дончо Стайнов е сред основателите на лондонския клуб на хроматина.

Награди:

Почетен знак за заслуги към Българската академия на науките (12 юни 2007)

Публикации:

  1. M. Sanderson, Doncho Z. Staynov, The Biochemical Society, v. 32(1) June 2010; (прев. Р. Мутафчиева), Светът на физиката (1) 96-99 (2011)

Използвана литература:

  1. Н. Ахабабян, Дончо Захариев Стайнов (1935–2010), Светът на физиката (1) 94-95 (2011)

  2. И. Пашев, Дончо Захариев Стайнов (1935–2010) Един от строителите на Института по молекулярна биология на БАН, Светът на физиката (1) 95-96 (2011)

Начало