Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

BPU2018

Симпозиум

Юбилей

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 2.2.2017
Променен 13.5.2020

Биография
Георги Тумбев
(1927 – 21.01.2017)


Обучение  Учи в Бургаската гимназия

    Завършва специалност експериментална ядрена физика във Физико-техническия факултет на Московския държавен университет

Научни изследвания

Построил е няколко спектрометъра

Използва метода на гама-гама ъгловите корелации за определяне параметрите на възбудените състояния на ядрото

Професионален опит

От 1960 година работи в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН. Избран е за професор.

Публикации

Използвана литература

    Некролог от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика - БАН

Начало