Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Конгрес2016

Симпозиум

Юбилей

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница


Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден: 25.6.2017
Променен 6.7.2018

Биография
Христофор Петров Ванков
(20.03.1947 – 22.06.2017)

Роден:

Проф. Христофор Ванков е роден в Драганово

Обучение:

Изучава физика в Санкт Петербургският политехнически университет в Русия (1979 - 1982), където завършва инженерна физика с магистърска степен (1971). Темата на дипломната му работа е "Физика на дозиметрията и радиоактивната защита"

В Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при Българската академия на науките защитава докторска дисертация на тема : "Свойства на високо енергетичните електрон-фотонните порои" (1983)

Научна област:

Христофор Ванков работи в областта на астрофизиката и физиката на космичните лъчи

Създава математически модели за ядрени взаимодействия на частиците в атмосферата

Професионален опит:

След дипломирането си постъпва на работа във Физическия институт на БАН (1971 – 1977)

Бил е научен сътрудник в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика (1977 – 1982)
Асистент в ИЯИЯЕ (1982 – 1988)
Гост изследовател в Bartol Research Institute, University of Delaware, Newark, Delaware, САЩ (август 1988 – февруари 1989)
Асистент, INRNE (1989 – 1991)

Хабилитира се през 1991 година. Избран е за професор през 2013 година в лабораторията по "Физика на елементарните частици и астрофизика". Публичната му лекция е на тема "Високоенергетични космични и гама лъчи"
Бил е гост професор в Saitama University, Saitama, Япония (декември 1998 – декември 1999)
Гостуващ професор в Tohoku Gakuin University, Япония (април 2005 – септември 2005)
Ванков е бил член на експертния съвет по физика на високите енергии и астрофизикаVankov was member of counsel of experts on high energy physics and particle astrophysics

Христофор Ванков е работил успешно по няколко международни научни проекта:
Два проекта с Bart01 Research Institute, University of Delaware, САЩ
Два проекта с Department of Physics of Saitama University, Япония
Един проект с Hirosaki University, Hirosaki, Япония

Преподавателска дейност:

Христофор Ванков е чел два курса:
1. по Лабораторна физика, двусеместриален курс, Софийския университет, 1976
2. Физика на космичните лъчи, едносеместриален, Tohoku Gakuin University, Япония, 2005

Публикации:

  1. I. Nedyalkov and H.P. Vankov. "About the possibility for investigation of density distribution of the Earth with neutrino beam". God.VTUZ, 17, book 2, (1980) p.69-74 (in Bulgarian).

  2. H. Vankov and T. Stanev. "Propagation of high energy photons in the Earth's atmosphere". In Proc. of Leninmad International Seminar on Cosmic Nuclear Physics, Leningrad 1978. Ed. by V. Dergachev and G. Kocharov, LIYF, p.388-396 (in Russian).

  3. B. Betev, H. Vankov and T. Stanev. "Investigation of the structure of the electron-photon component of EAS near the core". Bulp. J. Phvs., 4 (1 977) 63 1-636 (in Russian).

  4. L. Popova, N. Yalamova and H. Vankov. "Investigation of the correlations of nucleon mean free path with some basic characteristics of electron and muon components of EAS". Bulg.. J. m., 3 (1976) 368-373 (in Russian).

  5. V. Dergachev, G. Kocharov, H. Vankov. "About possibilities for investigation of the nature of radiocarbon variations in the Earth's atmosphere". In Proc. of Soviet Workshop on Radiocarbon Variations in the Earth's Atmosphere and Radiocarbon Dating. Vilnus, 22-24 Nov. 1971, p.23-34 (in Russian)

Използвана литература:

  1. Некролог от ръководството на ИЯИЯЕ

Начало