Bulgarian English
 
Начало
Физици
Документи
Уреди
Книги
Фотографии
Изложби
Литература
Симпозиум
Дарители
Връзки
Новини
Филми
Услуги


Институт по физика на твърдото тяло

Създаден: 21 IІ 2014 г.

Биография
ИЛИЯ ТОДОРОВ МИШЕВ
1929 – 2014


Професионален опит:

    Основава и ръководи отдел по радиационна безопасност към експерименталния реактор ИРТ-2000 в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН.

    Ръководи лаборатория по радиационна дозиметрия в ИЯИЯЕ-БАН.

    Създава научното направление термолуминесцентна дозиметрия в България.

Награди:

    Бил е Инспектор в Международната агенция по атомна енергия

Публикации:

 • И. Мишев, Х. Камбуров, К. Сакалян, Л. Митрани, Радиометрия и дозиметрия, Техника, София, 1962

 • И. Мишев, Основи на съвременната радиационна дозиметрия, Техника, София, 1971

 • И. Мишев, Флуоритът като фосфор в радиотермолуминесцентната дозиметрия, БАН, София, 1991

 • И. Мишев, 40 години българска реакторна физика, 2002, с. 85-88

 • И. Мишев, 40 години българска реакторна физика, 2003, с. 92-94

 • В. Шкодров, Етюди по история на астрономията, БАН, 2010

  Използвана литература:

  1. Некролог

  Начало