Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

BPU2018

Симпозиум

Юбилей

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден: 21. IІ 2014
Променен 13.5.2020

Биография
ИЛИЯ ТОДОРОВ МИШЕВ
1929 – 2014
Професионален опит:

    Основава и ръководи отдел по радиационна безопасност към експерименталния реактор ИРТ-2000 в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН

Ръководи лаборатория по радиационна дозиметрия в ИЯИЯЕ-БАН

Създава научното направление термолуминесцентна дозиметрия в България

Награди:

Бил е Инспектор в Международната агенция по атомна енергия

Публикации:

  1. И. Мишев, Х. Камбуров, К. Сакалян, Л. Митрани, Радиометрия и дозиметрия, Техника, София, 1962

  2. И. Мишев, Основи на съвременната радиационна дозиметрия, Техника, София, 1971

  3. И. Мишев, Флуоритът като фосфор в радиотермолуминесцентната дозиметрия, БАН, София, 1991

  4. И. Мишев, 40 години българска реакторна физика, 2002, с. 85-88

  5. И. Мишев, 40 години българска реакторна физика, 2003, с. 92-94

Използвана литература:

  1. Некролог

Начало