Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилей

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 16.1.2014
Променен 17.5.2020

Биография
НАТАЛИЯ БОРИСОВА ЯНЕВА
(21.09.1937 – 17.12.2013)

Родена     Наталия Янева е родена в град София

Обучение

Завършва специалност физика в Софийския университет (1960)

Защитава кандидатска дисертация в Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна под ръководството на Шапиро, член-кореспондент на Академията на науките на СССР (1974)

Защитава докторска дисертация в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при Българската академия на науките на тема "Неутронни данни за делящи се ядра" (1985)

Научни изследвания

Изследва деленето на тежките ядра, изучава данни за реактори и автоматизацията на експеримента

Създава нови кодове за анализ и обработка на експериментални данни; параметризация на неутронни сечения в резонансната област

Професионален опит

Работи в Лабораторията по ядрена физика при Физическия институт на БАН от 1960 година.

Специализира в лабораторията по неутронна физика на Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна (1966–1971)

Избрана е за старши научен сътрудник ІІ степен в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН (1974) и за ст.н.с. І ст. (1989)

Създава и ръководи проблемна група по реактори с бързи неутрони от 1977 година

Била е на дългосрочни командировки в Института Курчатов в Москва и ФЕИ - Обнинск

Работи в лабораторията по ядрени данни в Болоня, Италия (1964) и 9 месеца в IRMM Gell, Белгия (2002)

Преподавателска дейност:

Чете лекции по неутронна физика в Софийския университет (1983–1989)

Ръководи създаването на 10 дипломни работи по физика и 12 докторски дисертации

Награди:

Избрана е за член на Научния съвет на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН. Била е член и научен секретар на специализирания научен съвет по ядрена физика, ядрена енергетика и астрономия при Висшата атестационна комисия. Била е член на международния комитет за ядрени данни към Международната агенция за атомна енергия във Виена. Била е председател на програмния комитет по ядрена физика към Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна и редактор на списанието на Българското ядрено дружество. Била е номинирана за участие в конкурса за член-кореспонденти на БАН през 2004 година

Наталия Янева получава орден "Кирил и Методи" І степен (1980) и медал "Климент Охридски" (1987)

Публикации:

Има 190 научни публикации

Използвана литература:

  1. Некролог от Ръководството на ИЯИЯЕ-БАН

  2. in memoriam Проф. дфн Наталия Борисова Янева, Светът на физиката (1) с. 101 (2014)

Начало

Web