Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилей

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница


Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден15.7.2022
Променен 10.8.2022

Биография
Джоузеф М. Маршал
(06.09.1943 – 15.12.2008)

Обучение

Той завършва бакалавърска степен по физика в Шефилд, Великобритания (1965).

Получава докторска степен в университета в Единбург (1970)

Научна област

Изследователската му работа е в три области

1) фотопроводящи свойства на кристални, поликристални, аморфни и органични полупроводници

2) компютърно моделиране на транспортни свойства на полупроводникови материали и електронни устройства

3) дизайн, производство и охарактеризиране на сензорни устройства и системи с тънки филми за приложение в информационните технологии, медицината и автомобилната индустрия

Професионален опит

Бил е член на организационния комитет на ежегодните Chelsea конференции по аморфни и течни полупроводници в Лондон

Бил е финансов директор на международната конференция по аморфни полупроводници в Кеймбридж (1993)

В България е научен раководител на организационния комитет на двугодишната международна школа по физика на кондензираната материя във Варна (1990–2008). Участва в редактирането на сборниците с доклади, които Институтът по физика на твърдото тяло издава на английски език

Участва като помощник директор в конференцията на НАТО по фотоволтаични и фотоактивни материали и техните свойства, технологии и приложения в Созопол (2001)

Преподавателска дейност

Чете лекции в университета в Абертай, Дънди като лектор (1974), старши лектор (1981) и доцент (1984)

Избран е за професор по електронни материали в университета в Суонси, Уелс (1987 - 2002)

Награди

  1. Българската академия на науките го награждава с медал Марин Дринов (1998)

  2. отличен e с почетния знак Георги Наджаков от Институтът по физика на твърдото тяло при БАН (2005)

Публикации

    Публикувал е над 180 научни статии

Използвана литература

  1. Joseph M. Marshall (06.09.1943–15.12.2008), Journal of Physics Conference series volume 253, 16 ISCMP (2010)

Начало