Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

BPU2018

Симпозиум

Юбилей

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден 29.9.2012
Променен 17.5.2020

Биография
АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВИЧ ЛУКИАНОВ
(31.12.1934 – 24.09.2012)

Роден: в Ленинград (Русия).

Обучение

    Завършва теоретична ядрена физика в Московския инженерно-физически институт.

Научни изследвания

С български физици от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН съвместно работят от 70-те години на 20 век по програма за развитие на реакторите с бързи неутрони. Изследвани са пропускане и самоиндикация на неутрони през дебели образци на делящи се ядра в резонансната област, които се провеждат в ОИЯИ, Дубна.

Автор на 150 научни публикации и две книги.

Професионален опит:

    Работи във Физико-енергетичния институт в град Обнинск, Русия (1956–1988).

Ръководи катедрата по Планиране и конструиране на реактори в Обнинския факултет на Московския инженерно-физически институт (преименуван през 1985 година в Обнински институт по атомна енергетика).

Избран е за професор в катедрата по ядрена техника и ядрена енергетика при Физическия факултет на Софийския университет (1988)

В Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при Българската академия на науките ръководи лаборатория по Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения (2001–2010)

Преподавателска дейност

Чете три курса по неутронна физика, по физика на ядрените реактори и по икономика на ядрената енергетика в Софийския университет

Използвана литература

Начало