Начало
Физици
Документи
Уреди
Книги
Фотографии
Изложби
Литература
Симпозиум
Дарители
Връзки


English
Институт по физика на твърдото тяло

Създаден: 10 юни 2013 г.


Биография
НЕНО ПЕТРОВ ИВАНЧЕВ
(07.12.1921 – 16.06.2000)


Роден:

    Професор д-р Нено Иванчев е роден в село Орлене, Ловешка област [1].

Образование:

    Защитава докторат по физика през 1950 година [2]

Научни изследвания:

    Работи в областта на оптиката [2].

Преподавателска дейност:

    Избран е за професор през 1966 година [2].

    Започва научната си кариера като асистент в Държавната политехника (1946 – 1953) [1].

    След разделянето й на институти е бил декан на Хидротехническия факултет при Инженерно-строителния институт (195 – 1956 и 1958 – 1959) [1].

    Той е дългогодишен преподавател и ръководител на катедра Физика в Университета по архитектура, строителство и геодезия в София (1953 – 1988) [2].

    Бил е лектор по физика в Югозападния университет [1].

Използвана литература:

  1. Проф. д-р Нено Петров Иванчев (1921 – 2000), Светът на физиката, кн. 4, с. 381, 2000
  2. Л. Спасов, Г. Камишева, Милко Борисов за себе си и другите за него, Акад. изд. "Проф. М. Дринов", София, 2008, с. 197

Начало