Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилей

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница


Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден29.12.2021
Променен 25.3.2022

Биография
Чавдар Димитров Палев
(15.04.1936 – 19.11.2021)

Дарение


Роден

Чавдар Палев е роден в София

Обучение

Завършва физика в Московския Държавен университет

Защитава докторска дисертация в Магдебург, Германия (ФРГ)

Научна област

Работи в областта на квантовата статистика

Професионален опит

В Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика работи в лабораторията по "Теория на елементарните частици"

Избран е за член-кореспондент на БАН през 2004 година и за академик през 2008 година

Публикации

  1. Ч. Палев, М. Матеев, С. Тодорова, Христо Я. Христов, София, Унив. изд. "Св. Кл. Охридски" (1995)

  2. И. Патера, Ч. Палев, Теоретична интерпретация на експериментите on the elastic $\pi-p$ scattering на синхрофазотрона в ОИЯИ, Списание по експериментална и теоретична физика (38) 987 (1960)

  3. Ч. Палев, Реална част от амплитудата на the elastic $K^\pm -p$ scattering при високи енергии, Известия на Физическия институт с АНЕБ XII 137 (1964)

  4. Ч. Палев, Определяне на parity of $\Lambda$ и $\Sigma$ хиперони, Известия на Физическия институт с АНЕБ, XIV 45 (1966)

  5. Ч. Палев, М. Самюлах, Симетрия и behaviour на амплитудите за $\rho + \pi \rightarrow \rho + \pi$ при високи енергии, Известия на Физическия институт с АНЕБ, XVIII 43 (1969)

Използвана литература

  1. Personal Website

  2. Почина ядреният физик акад. Чавдар Палев, БНТ, 19 ноември 2021

  3. Чавдар Палев

Начало