Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

BPU2018

Симпозиум

Юбилей

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден12.12.2012
Променен 17.5.2020

Биография
Павел Симеонов Каменов
(20.04.1931 – 07.05.2012)


Професионален опит

    Професор дфн Павел Каменов е основател и дългогодишен ръководител на катедра "Ядрена техника и ядрена енергетика" във Физическия факултет на Софийския университет "Свети Климент Охридски"

Той е един от създателите на специалност инженерна физика и на направлението по приложна ядрена физика.

Публикации

Използвана литература

Начало