Български Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Конкурс-БАН

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница


Мемоари

Създаден 6.6.2013
Променен 23.6.2020

Биография
РОСТИСЛАВ АТАНАСОВ КАИШЕВ
(16.02.1908 – 18.11.2002)
Роден  в Санкт Петербург (Ленинград)

Обучение  Учи химия в Софийския университет и специализира във Вроцлав, Берлин, Харков и Мюнхен

Защитава докторска дисертация във Висшето техническо училище във Вроцлав под ръководството на известния немски физикохимик проф. Франц Симон на тема "Термодинамични свойства на течния и твърдия хелия" (1932)

Научни изследвания

Академик Ростислав Каишев е един от създателите на българска школа по кристален растеж

Той работи с проф. Иван Странски по създаването на съвременната теория на кристалния растеж

Преподавателска дейност

Академик Ростислав Каишев е дългогодишен ръководител (1944–1966) на катедрата по физикохимия при Софийския университет и учител на няколко поколения български физикохимици.

Професионален опит

Ростислав Каишев е бил асистент (1932 – 1944), доцент, професор (1947), член-кореспондент (1947) и действителен член (1961), заместник-председател на БАН (1962–1968), секретар на Отделението за химически науки (1961–1962) при БАН

Във Физическия институт на БАН създава и ръководи лаборатория по физикохимия (1947–1957)

Основава и ръководи Института по физикохимия при БАН (1958–1989) и секция по кинетика на фазообразуването и кристалния растеж


Публикации:

Ростислав Каишев, Избрани трудове, Издателство на БАН, 1980

Използвана литература

  1. Академик Ростислав Каишев: Живот, посветен на науката, Академично издателство "Марин Дринов", 2003

  2. Л. Спасов, Г. Камишева (съст.), Милко Борисов за себе си и другите за него, Акад. изд. "Проф. М. Дринов", София, 2008, с. 198

  3. А. Милчев, С. Стоянов, Академик Ростислав Каишев живот посветен на науката, Bulgarian Journal of Science Education, v. 21, Nr. 1, 2012, с. 150-151

Начало