Bulgarian Institute of Solid State Physics
Bulgarian Academy of Sciences
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

BPU2018

Симпозиум

Юбилей

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден12.12.2012
Променен 18.2.2021

Биография
Румяна Георгиева Калпакчиева
(1946 – 22.05.2012)


Обучение:

Учи физика в Софийския университет (1965–1970).

Защитава кандидатска дисертация в Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна (1980).

Получава научната степен доктор на физическите науки в Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна (2009).

Научни изследвания:

Изследва механизма на ядрените реакции, възбудени от тежки йони в ОИЯИ, Дубна.

Експериментално изследва характеристиките на слабо възбудени тежки делящи се ядра. Изследва процеси съпътствани от излъчване на бързи леки заредени частици, реакции с радиоактивни йонни снопове. Изучава свойствата на леки неутронно обогатени екзотични ядра.

Доц. дфн Румяна Калпакчиева е автор на 120 публикации и 3 научни обзора

Професионален опит:

С малки изключения (1982–1988) почти през целия си живот работи в Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна.

Като заместник директор ръководи лабораторията по ядрени реакции на Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна.

Използвана литература:

  1. Проф. дфн Румяна Георгиева Калпакчиева (1946–2012), Светът на физиката, 2012, кн. 3, с. 360

  2. Дфн Румяна Георгиева Калпакчиева, 40 години Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика (2012) с.86-88

Начало