Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилей

Новини

Видео

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница

Съюз на физиците в България
Мемоари

Създаден31.12.2016
Променен 3.3.2020

Биография
Роберт Курт Попиц
(30.11.1933 – 07.11.2016)
Роден

Роберт Попиц е роден в Русе. Баща му е германец, женен за българка. Работил е като представител на немски и австрийски фирми за текстилни машини и материали. Майка му произхожда от известния севлиевски род на хаджи Ангел. Тя е била учителка по английски език

Обучение

Роберт Попиц завършва техникума по електротехника в град Русе (1953)

Следва физика във Физико-математическия факултет на Софийския университет (1955–1961)

Научни изследвания

Роберт Попиц работи в областта на приложната и медицинската физика

Има приноси в дозиметрията, йонизиращите лъчения и лъчезащитата

Преподавателска дейност

Бил е хоноруван преподавател по медицинска физика в Шуменския, Пловдивския и Софийския университети през периода от 1995 до 2004 година

Професионален опит

В Русе е работил в завод и в окръжната болница

През 1961 година постъпва в Рентгеновия отдел на Министерство на народното здраве

Избран е за асистент в ИСУЛ, където работи до пенсионирането си през 1995 година

Роберт Попиц е член на Съюза на учените и на Съюза на физиците в България от 1970 година. Избран е за почетен член на Съюза на физиците в България по-късно

Бил е секретар е на Републиканското научно дружество по биомедицинска физика и техника (1972–1980).

Заема високи държавни постове. България е една от страните учредителки на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) през 1957 година. Във връзка с това на 4 юни 1957 година с указ 603 е създаден национален Комитет за мирно използване на атомната енергия. През периода от 1997 до 2001 година Роберт Попиц е бил е заместник-председател, изпълняващ длъжността председател в Комитета за мирно използване на атомната енергия. На 22 август 2002 година комитетът е преобразуван в Агенция за ядрено регулиране (АЯР).

Роберт Попиц е един от учредителите на фондация Рьонтген (2010)

Публикации

Роберт Попиц е автор на над 40 научни публикации, 2 рационализации, 2 монографии, 2 учебника по медицинска физика и 2 научно-популярни книги

  1. Р. Попиц, Г. Митров и Д. Добрев, Радиологична техника и лъчезащита”, изд. „Техника”, София (1968)

  2. Р. Попиц, Ядренофизическите методи в медицинската диагностика, изд. „Наука и изкуство“, София (1973)

  3. Р. Попиц, Записки по рентгенова физика (1967)

  4. Р. Попиц, Записки по лъчезащита (1968)

  5. Р. Попиц, Живот с радиация. Дози, риск, защита, изд. „Лодос”, София (1989, 2003)

  6. Р. Попиц, Атомният кошмар. Из историята на първите атомни и водородни бомби, изд. Лодос, София (2005)

Използвана литература

  1. 60 години сътрудничество на ИЯИЯЕ-БАН с ОИЯИ (1956 – 2016), София, ИЯИЯЕ-БАН (2016) с. 17

Начало