Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница


Мемоари

Създаден20.8.2019
Променен 22.8.2019
Биография
РУСЧО ГЕОРГИЕВ РАЙНОВ
(06.09.1886–29.10.1965)

Роден: Русчо Райнов е роден в гр. Сливен. Женен е за Милка Бракалова Райнова (21.03.1897–1978), която завършва Физико-математическия факултет на Софийския университет (1915–1920) и специализица математика в Берлинския университет (1922–1923). Тя произхожда от рода Тъпчилещови

Обучение

Русчо Райнов учи математика и физика във Физико-математическия факултет на Софийския университет (1904–1907), в Загреб (1907–1908) и във Фрибург, Швейцария (1911–1912).

Специализира метеорология във Виена (1912), Берлин (1922–1923) и Париж (1927)

Професионален опит

В Софийския университет е редовен доцент (14.05.1920–08.04.1926), извънреден професор (08.04.1926–02.09.1946) и ръководител на катедрата по метеорология (02.09.1946–1958)

Два пъти е декан на Физико-математическия факултет (1933–1934 и 1936–1937)

Преподавателска дейност

В Софийския университет професор Русчо Райнов чете курсове по: "метеорология" (1920), "метеорология и климатология" (1923), "метеорологични и климатични условия в България" (1921), "практическа метеорология" (1921), "динамична метеорология" (1921), "метеорологична оптика" (1921), "метеорологични инструменти" (1923), "атмосферна оптика" (1921), "атмосферно електричество" (1921). Въвежда за пръв път в България университетски курсове по: "сеизмични вълни" (1930) и "геофизика" (1935).

Научни изследвания

Научните изследвания на професор Русчо Райнов са в областа на метеорологията

Публикации:

  1. Р. Райнов, Фьона и бора в България, София (1919)

  2. Р. Райнов, Курс по метеорология за агрономи и лесовъди, СУ, София (1935)

  3. Р. Райнов, Падащите ветрове в България, Годишник на СУ, ФМФ 18(1) с. 1 (1922)

  4. Р. Райнов, Гръмотевични и градови условия в България, Годишник на СУ, ФМФ 21(2) с. 33 (1925)

  5. Р. Райнов, Проблема за мраза, Списание на Физико-математическото дружество 21(1) с. 26 (1935-1936)

Използвана литература:

  1. Г. Камишева, Университетската физика в България (1889–1949), ИФТТ, София (2012) с. 100-101

  2. Л. Метев, Родът на братя Тъпчилещови, София (2012)

  3. Д, Христов, Преподавателите физици във ФМФ на СУ (1889–1963), Алманах, биографични данни (2005)

  4. ЦДА, ф. 1440, оп. 1, а.е. 111, л. 68 (10 април 1045)

  5. ЦДА, ф. 1221к, Русчо Райнов

Начало