Начало
Физици
Документи
Уреди
Книги
Фотографии
Изложби
Литература
Симпозиум
Дарители
Връзки


English
Институт по физика на твърдото тяло

Създаден: 6 юни 2013 г.


Биография
САВА СЛАВЧЕВ МАНОВ
(1943 – 2005)


Роден:

    Професор Сава Манов е роден в Плевен.

Обучение:

    Завършва физика в Университета „Фридрих Шилер” в Йена, ГДР (Източна Германия) през 1968.

    Защитава кандидатска дисертация под ръководството на професор Шмутцер (1973)

    И дисертация за “доктор на физическите науки” е през 2000 година.

Научни изследвания:

    Научното наследство на Сава Манов е в областта на теорията на гравитацията, общата теория на относителността и диференциално-геометричните методи в теоретичната гравитационна физика.

    Негови постижения са обобщеното тъждество на девиацията, изследването на нови типове диференцируеми многообразия и приложенията им за изследванията механиката на непрекъснатите среди.

    От 1984 година се занимава и с научно планиране.

Преподавателска дейност:

    Сава Манов многократно е чел курсове по теоретична физика.

Професионален опит:

    Той работи като физик във Физическия институт с Атомна научно експериментална база при БАН (1969 – 1972).

    От 1974 година е научен и старши научен сътрудник в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при Българската Академия на Науките.

    Бил е член на Научния съвет (1999 – 2005) и дългогодишен технически помощник към Научния съвет на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика

    Сава Манов е бил научен секретар на ИЯИЯЕ (от 2000 г.).

    От 2004 година той е заместник-директор на ИЯИЯЕ

Публикации:

Сава Манов е автор на три самостоятелни монографии.

Той е съавтор и автор на повече от 110 научни публикации.

Използвана литература:

Научна сесия, посветена на 70-годишнината от рождението на проф. дфн Сава Манов на 7 юни 2013 г. от 13.00 часа в Зала 300 на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика

Начало