Bulgarian Институт по физика на твърдото тяло
Българска академия на науките
English

Начало

Физици

Фондове

Дарители

Изложби

Симпозиум

Юбилеи

Новини

Филми

Литература

Връзки

Услуги

Книжарница


Мемоари

Създаден 6.6.2013
Променен 19.2.2021

Биография
САВА СЛАВЧЕВ МАНОВ
(1943 – 2005)
Роден

Професор Сава Манов е роден в Плевен

Обучение

Завършва физика в Университета „Фридрих Шилер” в Йена, ГДР (Източна Германия) през 1968

Защитава кандидатска дисертация под ръководството на професор Шмутцер (1973)

И дисертация за “доктор на физическите науки” е през 2000 година

Научни изследвания

Научното наследство на Сава Манов е в областта на теорията на гравитацията, общата теория на относителността и диференциално-геометричните методи в теоретичната гравитационна физика.

Негови постижения са обобщеното тъждество на девиацията, изследването на нови типове диференцируеми многообразия и приложенията им за изследванията механиката на непрекъснатите среди.

От 1984 година се занимава и с научно планиране

Преподавателска дейност

Сава Манов многократно е чел курсове по теоретична физика

Професионален опит

Той работи като физик във Физическия институт с Атомна научно експериментална база при БАН (1969 – 1972)

От 1974 година е научен и старши научен сътрудник в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при Българската Академия на Науките.

Бил е член на Научния съвет (1999 – 2005) и дългогодишен технически помощник към Научния съвет на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика

Сава Манов е бил научен секретар на ИЯИЯЕ (от 2000 г.)

От 2004 година той е заместник-директор на ИЯИЯЕ

Публикации

Сава Манов е автор на три самостоятелни монографии

Той е съавтор и автор на повече от 110 научни публикации

Използвана литература

  1. Научна сесия, посветена на 70-годишнината от рождението на проф. дфн Сава Манов на 7 юни 2013 г. от 13.00 часа в Зала 300 на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика

  2. Професор Сава Манов (1942-2005), 40 години Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика, БАН (2012) 165-166

Начало